Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kaikkea Kotus-blogista

Kotus-blogi – kaikkea kielestä on osa Kotimaisten kielten keskuksen verkkopalvelua (www.kotus.fi). Kotus-blogin näkökulma maailmaan on kieli. Näkökulma ei ole erityisen rajaava, sillä voi ajatella, että kaikki asiat ovat jossain vaiheessa tai jossakin mielessä kieliasioita.

Yleistä

Kotus-blogi nojaa Kotimaisten kielten keskuksen toiminta-ajatukseen, arvoihin ja visoihin. Lähtökohtana on kielen merkittävyys yksilön elämässä ja yhteiskunnassa, ja blogi on yksi Kotuksen tavoista suhtautua ympäristöönsä aloitteellisesti ja yhteistyöhakuisesti.

Kotus-blogi tarjoaa kielestä kiinnostuneille sekä tietoja että näkemyksiä. Samalla sivusto tarjoaa laajalle yleisölle luontevan ja turvallisen paikan käydä asiallista keskustelua kielestä ja sen ulottuvuuksista sekä lisätä kielitietoaan ja kielitietoisuuttaan. Blogin perusajatus on, että kieli on kaikkien asia ja kaikki ovat siinä omalla tavallaan asiantuntijoita.

Kotus-blogissa julkaistaan sekä bloggaajien kirjoittamia blogimerkintöjä että keskustelijoiden niiden pohjalta laatimia puheenvuoroja. Blogin toimituskunta julkaisee harkintansa mukaan myös suurelta yleisöltä saatavien keskustelunavausehdotusten perusteella laadittuja blogimerkintöjä (Terävästi-palsta).

Kaikkia julkaistavia tekstejä koskevat samat vaatimukset laillisuudesta, eettisyydestä ja asiallisuudesta. Keskustelumahdollisuus on kaikille avoin, ja Kotus-blogissa tavoitellaankin vilkasta kansalaiskeskustelua kieliasioista.

Blogimerkinnät

Kotus-blogin runko rakentuu blogimerkinnöistä, joita kirjoittavat sekä kotuslaiset että Kotuksen ulkopuoliset kirjoittajat. Blogeja voivat kirjoittaa jatkuvasti kaikki kotuslaiset, mutta ulkopuoliset kirjoittajat valitaan erikseen määräajaksi.

Bloggaajat vastaavat omien tekstiensä tiedoista, mielipiteistä ja kielenhuollosta yms. Kotuksen viralliset linjaukset ja kannanotot ovat kansalaisten luettavissa toisaalta, esimerkiksi muualta Kotuksen verkkopalvelusta ja painetuista julkaisuista.

Blogimerkinnät eivät siis välttämättä ole Kotuksen virallisen linjan mukaisia. Monissa asioissa tuota linjaa ei Kotus-blogin aiheen eli kielen vaihtelevan luonteen vuoksi tietysti olekaan.

Kotus-blogi ei ole Kotuksen virallinen äänenkannattaja, vaikka blogin yleiset tavoitteet ovatkin sopusoinnussa Kotuksen kieli- ja tiedotuspoliittisten yms. linjausten kanssa. Blogikirjoittelun luonteeseen kuuluu, että kukin bloggaajista kirjoittaa omalla nimellään ja omalla tyylillään.

Oikeudellinen vastuu kirjoituksista on kirjoittajalla, blogin vastuuhenkilöllä (Kotuksen verkkopalvelun päätoimittaja) ja Kotuksen johdolla. Yleisohje on, että kirjoituksissa ei rikota lakeja eikä loukata eettisiä normeja. Yleisenä tavoitteena on asiallinen viestintä ja hyvä maku. Blogiteksteissä on syytä välttää henkilökohtaisuuksiin menemistä ja ihmisten, ihmisryhmien, yhteisöjen, yritysten yms. tietoista tai muuta loukkaamista.

Toisaalta myös rakentavan kriittiset äänenpainot ovat tervetulleita. Tyylilaji on vapaa, mutta solvaamista tms. epäasiallista käyttäytymistä ei suvaita. Toivottavaa on, että blogimerkinnät houkuttelevat kielestä kiinnostuneita lukemaan tekstejä ja tuomaan keskusteluun myös oman panoksensa.

Puheenvuorot eli kommentit

Kuka tahansa voi kirjoittaa blogimerkintöihin kommentteja eli omia puheenvuorojaan Keskustele-lomakkeen avulla. Keskustelijan ei tarvitse rekisteröityä. Mahdollista on käyttää joko omaa nimeään tai nimimerkkiä. Oman nimen käyttö on toivottavaa.

Kotus-blogin toimituskunta moderoi blogia, eli puheenvuorot käydään läpi ennen julkaisemista. Keskusteluviestit julkaistaan, kunhan ne eivät riko lakeja eivätkä ole eettisesti tai muuten epäilyttäviä eivätkä asiattomia.

Toivottavaa on, että keskusteluissa ei mennä henkilökohtaisuuksiin, vaan keskitytään asiaan: kieleen ja sen moninaisuuteen. Kotus-blogissa ei julkaista kommentteja, joissa käsitellään blogimerkinnän kirjoittajan, toisen kommentoijan tai jonkun muun yksityishenkilön persoonaa.

Kommenttien tulee siis pysyä asiassa, mielellään alkuperäisen blogimerkinnän teemassa. Sellaisia kommentteja ei julkaista, joissa tartutaan bloggaajan tai toisen keskustelijan tekemiin lyöntivirheisiin tai kielenkäyttöön, ei varsinkaan silloin, jos sävy on ivaava tms.

Toisten kirjoittajien pilkkaamista, kiusaamista tms. ei sallita. Toimituskunta ei julkaise kommentteja, joihin sisältyy ihmisten, yritysten tai yhteisöjen  solvaamista, vihapuhetta tms. epäasiallista kielenkäyttöä. Toimituskunta harkitsee tapauskohtaisesti, milloin kyse on asiallisesta kriittisyydestä, milloin epäasiallisesta.

Vain suomenkieliset puheenvuorot julkaistaan. Kommentti voi kuitenkin sisältää myös muunkielisiä osia, esimerkiksi sitaatteja ja teosten nimiä. Kommentteja, joissa on asiaan kuulumattomia yksityishenkilöiden tietoja, sähköpostiosoitteita tms. ei julkaista. Toimituskunta harkitsee tapauskohtaisesti, voidaanko julkaista kommentit, joissa on linkkejä verkkosivuille tai verkkosivujen osoitteita.

Keskustelupuheenvuorojen hyväksymislinjasta vastaa blogin vastuuhenkilö eli verkkopäätoimittaja yhteistyössä Kotuksen johdon kanssa ja blogitoimituksen kantoja kuunnellen. Keskustelijoiden lähettämät puheenvuorot pyritään julkaisemaan lähettämistä seuraavana arkipäivänä, ei kuitenkaan yleensä lauantaina eikä sunnuntaina. Blogin toimituskunta pidättää itsellään oikeuden julkaista tai jättää julkaisematta puheenvuoroja.

Terävästi: lukijoiden keskustelunavaukset

Kuka tahansa voi ehdottaa aihetta käsiteltäväksi Kotus-blogissa. Ehdotuksia keskustelunavauksiksi pääsee antamaan blogisivuilla olevan linkin kautta sähköpostitse blogin toimituskunnalle. Blogitoimitus tutustuu ehdotukseen ja päättää, otetaanko aihe käsiteltäväksi Kotus-blogissa ja miten.

Ehdotusten toivotaan olevan sisällöllisesti ja kielellisesti mahdollisimman viimeisteltyjä. Tekstien ei tarvitse kuitenkaan olla pitkiä. Lyhytkin ehdotus voi päätyä blogitekstiksi, jos se on asiallinen ja kiinnostava. Ehdotusten perusteella laadittavista blogimerkinnöistä ei makseta ehdottajille palkkiota.

Ehdotuksia voi tehdä nimellä tai nimimerkillä, mutta oman nimen käyttö on suositeltavaa. Ehdotusten jättäjän sähköpostiosoite tulee Kotus-blogin toimituskunnan tietoon, ja toimitus ottaa tarvittaessa yhteyttä ehdottajaan.

Ehdotusten pohjalta laadittavia blogimerkintöjä julkaistaan blogipalstalla Terävästi: Kotus-blogin lukijoiden keskustelunavauksia. Palstan tekstit eivät välttämättä edusta blogitoimituksen eivätkä Kotuksen virallista kantaa; niissä kuuluu blogin lukijoiden ääni.

Palaute

Kuka tahansa voi antaa Kotus-blogista palautetta. Sivuilla on sitä varten linkki palautelomakkeeseen. Palaute pyritään ottamaan huomioon Kotus-blogia kehitettäessä.