Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Pirkko Nuolijärvi Kuva: Otso Kaijaluoto (Kuvain)

Pirkko Nuolijärvi on professori ja Kotimaisten kielten keskuksen johtaja (30.7.2016 saakka). Hän on tutkinut suomen kielen vaihtelua ja muutosta, televisiokeskustelujen vuorovaikutusta ja puhutun kielen roolia kaunokirjallisuudessa sekä kirjoittanut kielipolitiikkaan ja kielten asemaan
liittyvistä kysymyksistä.

rss

9.4.2015 10.09Kotus verkossa ja muualla Pirkko Nuolijärvi

Tervetuloa Kotuksen uusille verkkosivuille ja uuteen Kielitoimiston ohjepankkiin!

Lue lisää | 2 puheenvuoroa | Keskustele


13.10.2014 12.48Hyvään virkakieleen! Pirkko Nuolijärvi

Virkakielikampanjan aikana kannustetaan valtion ja kuntien viranomaisia hyvän virkakielen käyttöön ja käsitellään eri tavoin sitä, mitä viranomaiset voivat tehdä entistä asiallisemman, selkeämmän ja ymmärrettävämmän kielen hyväksi.

Lue lisää | 3 puheenvuoroa | Keskustele


30.1.2014 9.02Hyvä virkakieli helpottaa elämää Pirkko Nuolijärvi

Hyvän virkakielen toimintaohjelman punaisena lankana on se, että toimintatapojen muutoksella ja yhteistyöllä voidaan saada hyviä tuloksia ja säästää aikaa, vaivaa ja rahaa.

Lue lisää | 1 puheenvuoro | Keskustele


30.9.2013 16.28Kuka määrää kielenkäytöstä? Pirkko Nuolijärvi

Kotus ei määrää kielenkäytöstä mutta voi suositella.

Lue lisää | 3 puheenvuoroa | Keskustele


28.8.2013 17.06Virkakielelle myös kiitosta Pirkko Nuolijärvi

Virkakielestä puhuttaessa korostuvat yleensä ongelmat. Mutta monella on hyvääkin sanottavaa.

Lue lisää | 2 puheenvuoroa | Keskustele


9.4.2013 16.52Rakkaus äidinkieleen Pirkko Nuolijärvi

Toimittaja kysyi, mitä suomen kieli merkitsee minulle.

Lue lisää | 9 puheenvuoroa | Keskustele


23.2.2013 11.25Maisteriksi vain englanniksi? Pirkko Nuolijärvi

Muutama vuosi sitten Kotuksen sekä Helsingin yliopiston suomen kielen ja kieliteknologian asiantuntijat rakensivat yhdessä suomen kielen toimintaohjelman Suomen kielen tulevaisuus, jonka kantavana ajatuksena oli se, että korkeakouluopetuksessa voitaisiin toteuttaa rinnakkaiskielisyyden ideaa.

Lue lisää | 11 puheenvuoroa | Keskustele


14.2.2013 13.06Miten virkakieltä parannetaan? Pirkko Nuolijärvi

Hallintolain mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt työryhmän, jonka tehtävänä on laatia toimintaohjelma ehdotuksineen siitä, millä tavoin tähän vaatimukseen voitaisiin vastata nykyistä paremmin käytännön työssä ja tulevaisuuden työntekijöiden koulutuksessa.

Lue lisää | 2 puheenvuoroa | Keskustele


15.3.2012 10.09Monikerroksinen kieli Pirkko Nuolijärvi

Jokaisen yksilön kielimuoto on monesta lähteestä peräisin. Koko elämämme on kielessämme läsnä.

Lue lisää | 6 puheenvuoroa | Keskustele


30.6.2011 12.36Suomen kieltä Virossa Pirkko Nuolijärvi

Suomen Viron-instituutti on perustanut kesäkuun alussa suomen kielen ja kulttuurin yhteistyöverkoston, jonka tehtävänä on vahvistaa suomen kielen ja kulttuurin tuntemisen perinteen jatkuvuutta Virossa.

Lue lisää | 0 puheenvuoroa | Keskustele


Seuraavat