Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Pirkko Nuolijärvi Kuva: Otso Kaijaluoto (Kuvain)

Pirkko Nuolijärvi on professori ja Kotimaisten kielten keskuksen johtaja (30.7.2016 saakka). Hän on tutkinut suomen kielen vaihtelua ja muutosta, televisiokeskustelujen vuorovaikutusta ja puhutun kielen roolia kaunokirjallisuudessa sekä kirjoittanut kielipolitiikkaan ja kielten asemaan
liittyvistä kysymyksistä.

rss

30.6.2011 12.36

Suomen kieltä Virossa

Pirkko Nuolijärvi

Suomen Viron-instituutti on perustanut kesäkuun alussa suomen kielen ja kulttuurin yhteistyöverkoston, jonka tehtävänä on vahvistaa suomen kielen ja kulttuurin tuntemisen perinteen jatkuvuutta Virossa.

Verkoston tavoitteena on, että suomen kielen ja kulttuurin oppimista Virossa arvostetaan ja tuetaan sekä Virossa että Suomessa. Ohjausryhmässä on mukana jäseniä kummastakin maasta, ja sen puheenjohtajana on Viron suomen kielen opettajien seuran ja aineneuvoston jäsen tohtori Jaan Õispuu.

 

Kuten tunnettua, Neuvosto-Viron aikana suomen kieltä opiskeltiin paljon sekä kouluissa että arkielämässä. Pohjois-Virossa oli mahdollisuus katsella YLEn ohjelmia, ja sen ansiosta esimerkiksi moni tallinnalainen osasi ja osaa suomea erittäin hyvin. Nykyisin suomea opetetaan 25 koulussa, 16 ammattikoulussa ja korkeakouluissa. Tarton yliopistossa suomen kieltä on opetettu 1800-luvulta lähtien. Lisäksi aikuisopetuksen piirissä on parituhatta suomen kielen opiskelijaa.

 

Parina viime vuosikymmenenä Viron ja Suomen väliset yhteydet ovat monipuolistuneet. Yhä useampi virolainen työskentelee Suomessa tai suomalais-virolaisessa yrityksessä Virossa. Vaikka englannin tai muiden kielten opiskelua pidettiin Virossa välillä hyödyllisempänä kuin suomen opiskelua, on suomen kielen osaamisen merkitys jälleen korostunut, koska suomea tarvitaan monissa tehtävissä.

 

Toivon, että tällaisen verkoston syntyminen voi puolestaan lisätä kiinnostusta viron kielen opettamiseen ja opiskeluun Suomessa. Kielten osaaminen vahvistaa mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Sitä paitsi läheisen sukukielen oppiminen on sekä helppoa että hauskaa. Olisi mielenkiintoista kuulla lukijoiden kokemuksia viron kielen oppimisesta ja kurssitarjonnasta eri puolilla Suomea.


Palaa otsikoihin | 0 puheenvuoroa

Ei puheenvuoroja