Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kotuksen säädöstekstiaiheinen blogi. Kuva: Leksa.

Leksana kirjoittavat Säädöskieli ja sen ymmärrettävyys -hankkeen tutkijat ja tukiryhmän jäsenet.

rss LEKSA, säädöskieliblogi

24.11.2010 9.01

Poikkeuksellinen asunto-osakeyhtiölaki

Tämän lain valmisteluun osallistui kielentutkijoita.

Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan heinäkuussa. Jo ennen voimaantuloa ja erityisesti sen jälkeen laista on riittänyt puhetta tiedotusvälineissä, puolesta ja vastaan.

Isännöitsijöiden on väitetty rahastavan uuden lain nimissä; lain on arveltu vaikeuttavan ihmisten haalimista yhtiöiden hallituksiin; sen on uskottu tuovan yhtiöille lisää kustannuksia. Toisaalta lain on sanottu selkeyttävän oikeuksia, vastuita ja velvoitteita.

Laki on siitä poikkeuksellinen, että kielentutkijat pääsivät seuraamaan sen valmistelua ja osallistumaankin tekstin muokkaamiseen kielenhuoltajina. Säädöstekstin muotoutuminen -hanketta on esitelty mm. Kielitieteen päivillä ja Kielikellossa (2/2009). Laajempi raportti julkaistaan ensi vuonna Kotuksen tekstilajihankkeen julkaisussa.

Merkittävää tässä kokeilussa oli ainakin se, että kielen ja tekstien ymmärrettävyyden asiantuntijoista tuli yksi intressiryhmä lainvalmistelussa. Kielen asiantuntijoiden osallistuminen lainvalmisteluprosessiin sen eri vaiheissa on sellainen hyvä käytäntö, jota voisi soveltaa laajemminkin.

Jos vaan olisi rahaa. Olisihan sitä, jos olisi tarpeeksi poliittista tahtoa?

VESA HEIKKINEN


Palaa otsikoihin | 0 puheenvuoroa

Ei puheenvuoroja