Siirry sisältöön
Lasse Koskela. Kuva: Kotuksen arkisto.

Lasse Koskela toimi kirjallisuudentutkijana ja kriitikkona. Hän kirjoitti useita kirjoja kielen ja kirjallisuuden alalta.


rss Lasse Koskela

12.6.2010 18.16

Joukkotuhonta?

Kotuksen blogissa on käsitelty viehtymystä monitavuisuuteen. Sellainen taipumus näkyy olevan olemassa.

Porvoolainen tuomioistuin antoi afrikkalaiselle miehelle elinkautisen joukkotuhonnasta, sanoo Helsingissä ilmestyvä puolivirallinen paikallislehti.

Joukkotuhonta? Tarkoite on karmea, mutta sille annettu nimi panee miettimään mieltymystä monitavuisuuteen. Eikö kelpaa joukkotuho, joukkosurma, joukkotappo, joukkomurha? Juristini sanoisi kyllä 600 euroa maksavassa puhelinkeskustelussa, että tappo ja murha ovat eri asioita. Varmaan ovatkin.

Tuhokin vähän mietityttää. Kysymys on kuitenkin tappamisesta. Ihmisiä ja elukoita tapetaan. Tuhota-verbi taas viittaa enemmänkin aineellisen kohteen tuhoamiseen. Sotatilanteissa raja tosin hämärtyy, jos ystävällinen tuli (friendly fire) tuhoaa kohteen, jossa on elävää voimaa.

Joukkotuhon kohteina ovat kuitenkin olleet ihmiset. Heidät tapettiin. Tuhottiin siis kyllä, mutta elollisen olennon ollessa kyseessä on yleensä puhuttu tappamisesta tai murhaamisesta. Juu, ja tarkkaan ottaen myös kuolemantuottamuksesta.

Joukko-sanan saattaa tulkita viittaavan ihmiseen tai muuhun elollliseen. Tuhonta taas on aivan tarpeeton johdos. Mutta kai niiden yhdistelmä kuulostaa sitten jotenkin virallisemmalta.

Toivottavasti mieltymys johdoksilla tehtyyn monitavuisuuteen ei jatku. Muuten syyllistyn kohta ylinopeuden ajantaan, sen seurausten maksantaan ja koko tapauksen kaduntaan. Vaikka suomi on muutenkin aika pitkäsanainen kieli, ei sanojen pituus riitä silloin kun hienostellaan. Ei riittänyt aikoinaan Ranskan hovissakaan. Meneekö jaontaan? Tai siis jakeluntaan?


Palaa otsikoihin | 5 puheenvuoroa

12.6.2010 19.29
Eeva
Joukkotuhonta pisti silmään täälläkin.

Kyllä kai tuhota voi elollisiakin olentoja, ainakin sanakirjan mukaan ('ottaa hengiltä, surmata, tappaa'). Vähän kliiniseltähän sanan tuollainen käyttö tosin vaikuttaa.

Voisikohan tuo -ntA-johtimen valinta johtua tässä siitä, että sen katsotaan korostavan tekijän elollisuutta ja tekemisen tietoisuutta eri tavoin kuin -O-johdoksen (tuho)? Tuhoahan voi aiheuttaa myös vaikkapa jokin luonnonvoima, esim. myrsky, tulva tai tuli.

Vaikkei sen puoleen, en yritä puolustella sanan käyttöä, vaan lähinnä ymmärtää.
12.6.2010 20.35
Vesa Heikkinen
Kansanmurha yleiskielessä
Laki- tai oikeuskieltähän tuo joukkotuhonta tietysti on (ks. tarkemmin alla). Muissa yhteyksissä voitaneen kyllä puhua kansamurhasta, myös lehdistössä, joka sitä yleiskieltä kai viljelee.

Mutta muuten: -ntA-johtimella on useanmoisia tehtäviä suomen kielessä. Ks. vaikka kielioppia:

ntA-johtimisia teonnimiä esiintyy myös joistakin supistumaverbeistä (supistumaverbikantaiset ovat oppitekoisia):

‑VA- > hajonta, holhonta, käsinkohonta, levintä, ohjanta, seuranta, sironta, tarjonta, tajunta, joukkotuhonta.

---


ISON SUOMEN KIELIOPIN VERKKOVERSIO:

http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=237

http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=238


----

Ja se lakipykälä vielä tähän, niin eiköhän ala olla tajunta mallillaan:


"6 §
Joukkotuhonta
Joka jonkin kansallisen, rodullisen, etnisen tai uskonnollisen ryhmän taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän hävittämiseksi kokonaan tai osittain

1) surmaa ryhmän jäseniä,

2) aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruumiillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja,

3) ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäisemiseksi ryhmän piirissä,

4) pakolla siirtää lapsia ryhmästä toiseen tai

5) muulla vastaavalla tavalla olennaisesti huonontaa ryhmän elinehtoja,

on tuomittava joukkotuhonnasta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava."

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19950578
14.6.2010 1.17
Kielimies
Tuho ei ole tuhoamista
"Joukkotuho" viittaisi pikemminkin 'tuhoamisen tulokseen' tai 'tuhoutumiseen' kuin 'tuhoamiseen'. Siinä mielessä "joukkotuhonta" on yksiselitteisempi kuin "joukkotuho" ja toisaalta kätevämpi kuin "joukkotuhoaminen".
14.6.2010 10.43
KPA
"joukkotuhonta"
minkä vuoksi pitää aina yrittää kaunistella tai vähätellä asioita? jos nyt on kysymys joukkomurhasta, pitäisi siitä myös puhua murhana eikä minään "tuhontana" ja se on myös ihan eri asia kuin surma, tappo tai kuolemantuottamus.
samaa kaunisteluahan on myös puhua sodissa "kaatuneista", sekin termi pitäisi pikaisesti muuttaa tappamiseksi tai jopa murhaamiseksi !
16.6.2010 1.23
Ville E.
Muuten hyvä, mutta...
"Kadunta" ei tietenkään ole kovin hyvä johdos, kun kielessä on jo valmiina vakiintuneempia. Haluaisin kuitenkin kuulla, miten asia ilmaistaan alle kolmitavuisella substantiivilla (ka-tu-mus, ka-tu-mi-nen... onko muita totunnaisia yleiskielisiä johdoksia, joista en vain ole selvillä?).