Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Jouni Kemppi on vantaalainen runoilija. Tienatakseen elantonsa hän työskentelee Kotimaisten kielten keskuksessa järjestelmäasiantuntijana.

Jouni Kemppi

24.8.2010 16.05

Homotekstuaalisuudesta voi eheytyä

Maailma on täynnä homotekstuaaleja jotka etsivät tietä normaaliin tekstuaalisuuteen.

Minulla on heille hyviä uutisia:

Homotekstuaalisuudesta voi parantua!

Tämä kirjoitus on suunnattu sinulle joka olet etsimässä tietä ulos homotekstuaalisuudesta, sinulle joka olet matkalla kohti normaalia tekstuaalisuutta. Et ole yksin, kaltaisiasi on monia.

Mutta mikäli koet olevasi onnellinen homotekstuaalina, on sinulla täysi oikeus elää elämäsi homotekstuaalina, kunnioitan valintaasi, mutta on monia jotka haluavat eheytyä elämää ja persoonaa kuluttavasta homotekstuaalisuudesta, kunnioitathan sinäkin heidän päätöstään.

Useimmat etsivät tietä ulos homotekstuaalisuudesta koska heidän eettinen vakaumuksensa ei salli toisten ihmisten henkistä satuttamista. Kristityissä piireissä on vallalla vakaumus, että homotekstuaalisuus on synnynnäistä, se ei kuitenkaan ole ainoa, eikä paras selitys.

Rikkimennyt persoonallisuus

On havaittu että yleisesti homotekstuaaleilla on voimakkaita hylkäämiskokemuksia, heidän ympäristönsä ihmiset hylkäävät heidät, heidän persoonallisuutensa on mennyt rikki ja kosketus sisäiseen minään on kadonnut. Tämän johdosta homotekstuaalit etsivät vimmatusti sisäistä minäänsä.

Useimmiten kyseessä on tunnevajaus Taivaan Isää kohtaan, ei milloinkaan ole kohdattu Taivaan Isää hellänä, armahtavana ja suojelevana vanhempana, vaan järjestään yhteydessä Taivaallisiin Voimiiin on ollut kyse rankaisusta, henkisestä hyväksikäytöstä ja vallankäytöstä.

Jos esimerkiksi lasta on käytetty Sotakoulussa, tai hänelle on tekstuaalisuutta opetettu Paavalillisissa kirjeenkirjoitusmenoissa, onko silloin mitenkään ihme että tekstuaalisuuden normaali kehitys häiriintyy ja lapsesta kasvaa homotekstuaalinen aikuinen?

Tekstuaalisuus muodostuu opitun kirjoitustyylin kautta jo lapsena. Jos lapsi on henkisesti tai muuten hylätty, hän ehkä hylkää itsensä ja lopulta ei osaa huomioida muiden ihmisten tunteita, vaan alkaa kirjoittaa homotekstuaaleja tekstejä jo hyvin nuorella iällä.

Lapsi tarkkailee vanhempiaan ja kasvinympäristönsä muita aikuisia ja ymmärtää monia sanottuja ja saarnattuja asioita:

* Miten tekstuaalisuuteen suhtaudutaan?
* Näkevätkö lähimpäni minut sellaisena kuin olen, vai hylkäävätkö he todellisen minäni?

Kasvuympäristön ilmapiiri ja arvomaailma vaikuttavat myös. Kaikki tämä painuu alitajuntaan, jonka vaikutuksesta persoonaan kiistellään yhä, mutta yleisesti kuitenkin ollaan sitä mieltä että tekstuaalisuus on tietoisesti valittu ratkaisu.

Toiset ovat eläneet pitkäaikaisissa korkeakirkollisissa suhteissa, jotka ovat aina päätyneet tukahduttavaan riippuvuuteen.

Sinulla on toivoa, sillä homotekstuaalisuudesta voi kasvaa ulos. 

Teksuaalisuuden muutoksesta on kuitenkin paljon epärealistisia ja vääriä käsityksiä.

Useimmiten ne estävät aidon muutoksen mahdollisuuden. Jotkut ovat yrittäneet kieltää tunteensa, toiset ovat pakottautuneet SETAn pienryhmiin. Kumpikaan henkisen painostuksen alla tehty ratkaisu ei pidemmän päälle tuo kaivattua muutosta, vaan ennemmin tai myöhemmin homotekstuaali huomaa jälleen harjoittavansa homotekstuaalista internetyhteyttä.

Suuri osa herätysliikkeiden saarnaajista myötäilee nykyään homotekstuaaliliikkeelle tyypillistä näkemystä, jonka mukaan terapia ei voi muuttaa homotekstuaalia. Jotkut pastorit ovat kuitenkin toista mieltä. Kirkon koko henkilöstöstä parisuhteen rekisteröimistä kannattaa 39 prosenttia, mikä osoittaa homotekstuaalisuuden olevan jäämässä historian hämäriin, mikä sinällään huonontaa tulevien homotekstuaalisukupolvien asemaa, sillä he jäävät yhä enenevissä määrin yksinään tekstuaalisuutensa kanssa ja hylkäämiskokemuksien määrä kasvaa.

Eheytymisprosessin osatekijät:

1. Voimakas motivaatio tekstuaalisuuden muutokseen.

Miksi haluat muutosta tekstuaalisuuteesi? Vastauksesta voidaan päätellä edistymisesi.

Muutosta edistävään motivaatioon kuuluu:
* vakaumus, jonka mukaan homotekstuaalisuus on normaalin etiikan ja moraalin vastaista
* vakaumus homotekstuaalisesta käytöksestä persoonanhäiriönä
* vakaumus homotekstuaalisuuden ei-biologisesta alkuperästä
* vakuuttuneisuus siitä, että homotekstuaalinen taipumus on yksi rikkinäisyyden muoto

Muutokselle on huono ennuste, mikäli et hae apua omasta vaan vanhempien, aviopuolison tai muun lähipiirisi toivomuksesta.

2. Homotekstuaalisesta käytöksestä kieltäytyminen

Tämä merkitsee homovastaisten kirjoitusten kirjoittamisesta luopumista, etäisyyden ottamista aktiivihomotekstuaaleihin, sekä homotekstuaalien kokoontumispaikoista (Eri uskonlahkojen kirkot, herätyskokoukset jne.) pois pysymistä. Sillat on syytä polttaa, muutoin kiusaukset voivat muodostua ylivoimaisiksi. Uskaltaudu rohkeasti käymään läpi luopumiseen (saarnaajasta, homofoobikosta ym.) kuuluva suruprosessi.
Tunne- ja perisyntiriippuuvuudet ovat usean eheytymistä etsivän suurimpia ongelmia. Riippuvuuskierre on opittava katkaisemaan. Riippuvuuden aiheuttajat on tunnistettava ja niihin on löydettävä parantumista. Jotta tämän askeleen ottaminen onnistuisi, seuraavan edellytyksen tulisi (kristityillä homotekstuaaleilla) täyttyä.

3. Avoimet ystävyyssuhteet eri sukupuolta, ja seksuaalisuutta oleviin henkilöihin

Kristityn homotekstuaalin tarve tulla Jumalansa hyväksymäksi on normaalia ja luonnollista. Tarpeen riittävä täyttyminen lapsuudessa on pohja normaalille tekstuaaliselle kehitykselle. Homotekstuaali on kuitenkin kokenut lapsuudessaan vaikeuksia samastua Taivaan Isään, joka on koettu etäisenä ja tunnekylmänä tai pelottavana ja vihamielisenä, niinpä hän vielä aikuisenakin kokee Jumalan olevan etäinen, tunneköyhä, pelottava ja vihamielinen. Ja vielä aikuisenakin hakee — väärällä tavalla — Taivaan Isän hyväksyntää ja huomiota. Tästä aiheutuu “erilaisuuden” kokemus, jonka suurin osa homotekstuaaleista muistaa lapsuudestaan asti.

Eräs syy tähän on erilaisuuden tunne suhteessa läheisiin henkilöihin: me erotisoimme sen mikä on meille vierasta, “erilaista-kuin-minä”.Homotekstuaalisuudessa ei siis ole kyse sairaudesta, mielenterveysongelmasta tai perverssistä kaipuusta, vaan lapsuudessa täyttymättömästä tarpeesta. Siksi eheytymisessä on oleellista erilaisuuden tunteen purku. Tämän vuoksi ex-homotekstuaali tarvitsee ystävyyssuhteita erilaisiin ihmisiin, tästä syystä sinulla on hyvä olla…

4. …tavanomaiseen tekstuaalisuuteen pyrkiviä ystäviä

On hyvä, että sinulla on myös ystäviä, jotka tietävät kamppailusi homotekstuaalisuuden kanssa. Heidän ei tarvitse tietää yksityiskohtia pyrkimyksestäsi homotekstuaalisesta eheytymiseen — tärkeintä on avoin ja hyväksyvä ystävyys. Voit peilata omaa rikkinäisyyttäsi heidän eheyteensä ja päinvastoin.

Homonormatiivisyys voi nousta esiin vain jos hyväksymiseen ja rakkauteen liittyvät tunnetarpeet täyttyvät riittävästi, eikä niiden korvaamiseksi enää tarvitse heijastaa omaa tunneköyhyyttä toisiin, viattomiin ihmisiin.

Tämän saavuttamiseksi homotekstuaalin on kuljettava pitkä ja henkisesti rankka tie. Mutta tien päässä häämöttää onnellinen ja normaali tekstisuhde.


Palaa otsikoihin | 3 puheenvuoroa

24.8.2010 16.48
Jouni Kemppi
Hei, minä olen Jouni ja olen tekstuaalisesti poikkeava.

Suhteeni tekstiin on täysin kieroutunut, ellei jopa aivan perverssi.

Minun on lähes mahdotanta lukea mitään sotkematta sitä.

Työpaikkani on "Kotimaisten kielten tutkimuskeskus"

Paloittelen sen palasiin ja saan siitä aikaiseksi tälläisen:

K
o
t
imaisten kielten

tutk

imu s keskus (keskus, kuskes, suksek, sukses, seksus)

Luen mainoksiakin sillä silmällä:

Jouko kat
somatta on hyvä
ja eläkeläiset
ja raha
välineisiin

Poliitikkojen ja virkamiesten tekstien lukemisesta ei tule sitten yhtikäs mitään:

http://jonezo.files.wordpress.com/2010/08/tuottavuus.png

Olisiko jossain jonkin(a)laista 12 ask
eleen ohjelmaa tekstuaalisesta poikkeavuudesta eheytymiseen?

On tästä vammastani jotain hyvääkin sanottavaa.

Vammani koskee vain äidinkieltäni, mistä syystä olen erittäin tyytyväinen maamme kaksikielisyyteen. Uutisten tasalla pysyy kun ne lukee ja katsoo ruotsinkielisestä mediasta.

Hei-jaa kaksikiel
i
syys!
24.8.2010 19.19
Jarppa
Mutkat suoriksi
Hiukan kesti aikaa yksinkertaiselta, ennen kuin ymmärsi mitä "homotekstuaalisuudella" tässä tarkoitettiin. Mutta loistava näkökulma homoseksuaalisuus-keskustelussa käytettyyn kieleen.

Vähän kapeakatseiseti kuitenkin taas suomitaan laput silmillä kohti kirkkoa ja erityisesti sen herätysliikkeitä. Varmasti laajasta kentästä löytyy monenlaista tekstuaalisuutta ja äänenpainoa kannanotoissa. Niin homotekstuaalisia kielteisessä mielessä, kuin ei-homotekstuaalisiakin.

Kärjistys on loistava tehokeino tällaisissa kirjoituksissa, mutta nyt se ei pelkästään herättele ajattelemaan omaa tekstuaalisuuttaan.

"Toisen vakaumuksen kunnioitusta" on monen tyyppistä.
25.8.2010 8.20
Jouni Kemppi
"Vähän kapeakatseiseti kuitenkin taas suomitaan laput silmillä kohti kirkkoa ja erityisesti sen herätysliikkeitä."

Miksei Kirkkoa (Tai uskontoa) saisi suomia?

ja millä lailla minulla on laput silmillä?

Tätä ei muuten ole kohdistettu Kirkkoa tai uskoa vastaan, lähinnä kohteena ovat Aslanin (http://www.aslan.fi/) tapaiset järjestöt ja ne julkiseen keskusteluun osallistuneet henkilöt jotka "rukoilevat homoseksuaalien (eheytymisen) puolesta" aivan kuin homoseksuaalisuus olisi jokin vamma.