Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.


Eero Voutilainen. Kuva: Kotuksen arkisto.

Eero Voutilainen työskentelee Kotuksen tekstilajitutkimushankkeessa ja toimittaa täysistuntopuheita eduskunnassa. Eero haluaisi suvaita kielessä kaikkea muuta paitsi suvaitsemattomuutta ja sumuttamista.

Eero Voutilainen

28.11.2009 23.56

Vauva katsoo ja kuuntelee kieltä

Myös nähdyllä puheella on havaittu tärkeä rooli kielenoppimisessa.

Mittavasta tutkimuksesta huolimatta on yhä monessa mielessä mysteeri, miten lapsi oppii puhumaan ja ymmärtämään puhetta. Erilaisilla aivotutkimuksilla on kuitenkin saatu selville, että lapsi alkaa oppia kieltä monipuolisesti heti syntymästä lähtien. (Jotkut tutkijat ovat itse asiassa esittäneet, että jo runsaan kuuden kuukauden ikäinen sikiö alkaisi prosessoida äitinsä puhetta.)

Tuomas Teinosen ensi keskiviikkona 2.12. tarkastettava väitöskirja Language learning in infancy osoittaa, että kuulemisen lisäksi myös puheen näkemisellä on lapsen kielenoppimisessa tärkeä merkitys. Tutkimuksessaan Teinonen on mitannut EEG-laitteilla kuullun ja nähdyn puheen suhdetta viiden ja kuuden kuukauden ikäisten vauvojen aivoissa.

Koeasetelmassa havaittiin, että jo viiden kuukauden ikäiset vauvat muodostavat yhtenäisen havainnon tietyistä kuulluista ja nähdyistä tavuista. Vauvat näyttävät omaksuneen jo tässä iässä jonkinlaista tietoa kielensä rakenteista, koska havainto onnistui vain tapauksissa, jotka noudattivat lasten oman äidinkielen säännönmukaisuuksia.

Kokeeseen osallistuneille kuuden kuukauden ikäisille vauvoille näytettiin video, jossa tavallisen puheen joukkoon oli sujautettu keinotekoisesti muokattuja tavuja. Ensimmäisen vauvaryhmän kuvanauha sisälsi vihjeen muokattujen tavujen erilaisuudesta, kun taas toisen ryhmän näkemä puhe pysyi koko ajan samanlaisena. Ryhmien havainnoinnissa oli tutkimuksen perusteella olennaisia eroja. Niistä voi Teinosen mukaan päätellä, että myös nähdyllä puheella on olennainen vaikutus lapsen kielenoppimiseen. (Ks. lisää tutkimuksesta esimerkiksi täältä.)

Vauvansa kielellisen kehityksen jättäminen esimerkiksi radion varaan kannattanee siis jättää tekemättä jatkossakin.


Palaa otsikoihin | 0 puheenvuoroa

Ei puheenvuoroja