Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.


Eero Voutilainen. Kuva: Kotuksen arkisto.

Eero Voutilainen työskentelee Kotuksen tekstilajitutkimushankkeessa ja toimittaa täysistuntopuheita eduskunnassa. Eero haluaisi suvaita kielessä kaikkea muuta paitsi suvaitsemattomuutta ja sumuttamista.

Eero Voutilainen

1.6.2010 11.25

Oikeutta kieliasioihin!

Oikeusasiamies on tehnyt tärkeän päätöksen viranomaisten yksinomaan englanninkielisistä nimistä.

Jyväskyläläinen Jarmo Ryyti jätti 9.12.2008 kantelun oikeusasiamiehelle Tampereen yliopistollisen sairaalan yksiköstä, jolle on annettu vain englanninkielinen nimi Stroke Unit. Oikeusasiamies pyysi asiasta selvityksen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ja lausunnon oikeusministeriöstä sekä antoi lopulta 21.5.2010 päätöksensä.

Oikeusasiamies toteaa päätöksessään, että vaikka tässä tapauksessa on kyse vain yhden alueellisen viranomaisen toimintayksikön nimeämisestä, asialla on yleisempää, periaatteellista merkitystä. Tämän vuoksi asiaa on hänen mukaansa ollut aihetta selvittää ja arvioida laajemmin. Hän toteaa päätöksessään ainoastaan englanninkielisen nimityksen antamisesta viranomaiselle tai sen yksikölle (sekä nimityksen käyttämisestä tiedottamisessa) seuraavaa:

"1) Menettely ei ole sopusoinnussa sen perustuslain 17 §:n 1 momentissa säädetyn lähtökohdan kanssa, että Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.

"2) Menettely ei ole kielilain 35 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla omiaan vaalimaan maan kielellistä kulttuuriperintöä eikä edistämään molempien kansalliskielten käyttämistä.

"3) Menettely ei toteuta kielilain 23 §:n 2 momentista johdettavissa olevaa sääntöä siitä, että viranomaisen tulee toiminnassaan oma-aloitteisesti osoittaa yleisölle käyttävänsä viranomaisen virka-alueen mukaisesti määräytyvää kieltä.

"4) Menettely ei täytä hallintolain 7, 8 ja 9 §:n vaatimuksia asianmukaisesta palvelusta ja neuvonnasta sekä ymmärrettävästä kielestä näissä yhteyksissä.

"5) Menettely ei ole perustuslain 22 §:n edellyttämällä tavalla omiaan edistämään kielellisten perusoikeuksien ja hyvän hallinnon toteutumista."

Oikeusasiamies summaa päätöksensä toteamalla, ettei Stroke Unit ole viranomaisen toimintayksikön nimityksenä kielellisiä oikeuksia eikä hyvää hallintoa koskevan sääntelyn mukainen.

Mahtavaa! Tämä on kielipoliittisesti iso asia. Oli päätöksen sisällöstä mitä mieltä hyvänsä (minusta se on rautaa), yhdestä asiasta kielenystävien luulisi olevan yhtä mieltä: Vihdoinkin tällaiset hallinnon kieltä koskevat kysymykset on lätkäisty vaalimainoksista ja maljapuheista sille kielelle, jota hallinto itsekin ymmärtää ja jota ei voi noin vain sivuuttaa – on lyöty niin sanotusti pykälällä päähän. Tässä nyt on se kauan kaivattu ennakkotapaus, johon voi myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota.

Esitän omasta puolestani sydämelliset kiitokset Jarmo Ryytille tärkeästä ja esimerkillisestä kieliteosta. Tämä yksittäisen kansalaisen kantelun pohjalta tehty päätös osoittaa topakasti, että omasta kielestä ja sen asemasta huolehtiminen ei ole vain päättävien viranomaisten tehtävä: jokaisen omalla aktiivisuudella on todellista merkitystä.


Palaa otsikoihin | 14 puheenvuoroa

1.6.2010 13.03
Pikekuu
Loistavaa! Vihdoinkin!
1.6.2010 14.41
Laura Kataja
Kielimiliisi huomauttaa...
...että kantelijan nimi oli ymmärtääkseni Ryyti (gen. Ryydin, all. Ryydille) eikä Ryytti...
1.6.2010 15.00
Tuija
Jo oli aikakin, eläköön suomen kieli!
1.6.2010 21.13
Oikein
Oikein!
2.6.2010 7.12
KSH
Entä sitten?
Jos tähän blogiin ja tämän päivän uutisointiin lehdistössä on minkäänlaista luottamista -- kyseistä päätöstähän ei oikeusasiamiehen sivuilta löydy -- niin eihän "päätöksellä" ole sille stroke unitille mitään seuraamuksia! Vaihtuukohan edes nimi?

Ja kaiken huippuhan on se, että tuo "englannin"kielinen nimi suomentuisi useimmassa suussa sydäninfarktien hoitoihin viittaavaksi, kun tosiasiassa on aivoinfarktien liuotushoitoyksiköstä kyse.
2.6.2010 9.53
Sirkka Paikkala
Kielimiliisille
Aivan oikein, yleiskielen ja yleisohjeen mukaisesti Ryyti : Ryydin. Myös Ryytin käy, sillä sukunimi pohjautuu keskipohjalaiseen talonnimeen Ryyti, jonka vanha paikallinen taivutus on Ryyti : Ryytin, asukkaiden nimitys Ryytit. Kyseessä ei ole siis yhden ihmisen oikku vaan nimen lähtöalueen murrepiirre. Mutta pysytäänpä itse blogin pääasiassa: viranomaisen on käytettävä ymmärrettävää kieltä. Siihen kuuluvat myös nimet.
2.6.2010 10.40
Eero V
Oikeusasiamies ei esitä lausunnossaan Stroke unitille suomenkielistä vastinetta. Miten olisi vaikkapa kahvipöydässä kuulemani aivohalvausyksikkö? Asia tulisi selväksi, eikä nimitys olisi minusta liian pitkä tai kömpelö lausuttavaksi.

Aivan toinen asia sitten on, että jotkut lääketieteilijät eivät kuulemma enää oikein perusta koko halvaus-sanasta ja käyttävät sen sijaan suomeksi puhuessaankin strokea. Ammattikielen ei kuitenkaan pitäisi murtautua selvyyden kustannuksella potilaiden hoitamiseen.
2.6.2010 11.27
Kielimies
Nimisyöpää on vaikea pysäyttää
Sen uusimpana ilmentymänä ovat Helsingin ja Turun päärautatieasemien uudet nimet "Helsinki C" ja "Turku C". Turha kuvitellakaan, että C tulisi ruotsin kielestä. Miksei voitaisi käyttää rinnan suomenkielistä ja kansainvälistä nimeä? Jälkimmäistä tietenkin vain tarvittavissa yhteyksissä.

Kenen tai minkä aloitteesta muuten Kotuksen vanha domlang.fi-osoite muutettiin nykyiseksi kotus.fiksi? Mihin alkuperäisen domlang-nimen valinta perustui? Vielä kun mol.fikin muutettaisiin...
2.6.2010 11.36
Kielimies
"Ja kaiken huippuhan on se, että tuo 'englanninkielinen' nimi suomentuisi useimmassa suussa sydäninfarktien hoitoihin viittaavaksi, kun tosiasiassa on aivoinfarktien liuotushoitoyksiköstä kyse."

Nimenomaan tämän vuoksi harkitusti määritetty täsmällinen suomenkielinen nimi olisi huomattavasti selkeämpi kuin harhaanjohtava "Stroke Unit".
2.6.2010 12.35
lääkäri
asian vaatimat toimenpiteet
näin normaalijärjellä ajateltuna pitäisi myös päätöksen seuraus olla näkyvillä eli nimen olisi muututtava. esim. aivoverenkierto-osasto tai aivoverenkiertohäiriöiden osasto tai -yksikkö.
muutenhan tuollaisella päätöksellä ei juuri ole virkaa.
2.6.2010 13.38
K. Ruohomäki
Kun kerran korjataan
Ei kai asukkaiden nimitystä sentään isolla kirjoiteta, siis: ryytit aivan samoin kuin on pieni alkukirjain tunnetussa sanonnassa "Laittain suomi kiittää", jossa suomi tarkoittaa varsinaissuomalaista.
2.6.2010 14.24
Eero V
Stroke Unitin nimi vaihtuu
Ilouutisia!

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on julkaissut tiedotteen, jonka mukaan Stroke Unitin nimi vaihdetaan oikeusasiamiehen päätöksen vuoksi suomenkieliseksi. Alla on tiedoksenne ko. tiedote:


Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Tiedote 2.6.2010

Stroke Unit korvataan suomenkielisellä nimellä

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen on vastauksenaan yksittäisen henkilön kanteluun todennut, että Tampereen yliopistollisen sairaalan toimialueelle 3 sijoittuvan Stroke Unit -nimisen yksikön nimi ei täytä kielilain ja hyvän hallintotavan vaatimuksia muun muassa asianmukaisen neuvonnan ja ymmärrettävän kielenkäytön osalta.

Kyseessä on TAYS Keskussairaalan aivohalvausyksikkö, joka antaa aivoverenkiertohäiriöpotilaiden ensivaiheen hoitoa. Esimerkiksi aivoinfarktiin sairastuneiden liuotushoito toteutetaan yksikössä. Yksikköön ohjataan potilaita sisäisesti sairaalan ensiavusta.

Vieraskielinen nimi esiintyy muun muassa sairaalan opasteissa ja sairaanhoitopiirin internet-sivuilla. Yksikölle ei ole aiemmin vahvistettu organisaatiossa muuta, suomenkielistä vastinetta.

Oikeusasiamiehen päätöksessä pyydetään kuntayhtymää ilmoittamaan 31.8.2010 mennessä, mihin toimenpiteisiin päätös on mahdollisesti antanut aihetta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri valmistelee päätöksen johdosta yksikölle suomenkielisen nimen, joka kuvaa yksikön toimintaa ymmärrettävästi ja asiakaslähtöisesti.
2.6.2010 22.15
Joel Alvar Henkinen
Kyseinen yksikkö sai muistaakseni viime vuonna Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen jakaman Kielisammakkopalkinnon, eikä toki syyttä.

Tuohon Ryytiin kommentoisin, että eikös henkilö itse saa päättää taivutetaanko hänestä kertovassa tai hänet mainitsevassa jutussa hänen nimensä astevaihtelun mukaisesti vai ei?
Valtakunnansovittelija Esa Lonkasta puhutaan, vaikka pilvenlonka taipuisi että -longan.
19.3.2011 17.12
J.Ryyti
Latinankielinen asiakaskunta kiittää
Taysissa on myös kaksi latinankielistä yksikköä Coxa ja Acuta. Ne ovat myös kielilain vastaisia,koska latina ei ole Suomen kansalliskieli eikä Pirkanmaan väestö ole latinankielistä.

Tays on Aamulehden 3.6.2010 mukaan luvannut, että se ei enää nimeä yksiköitään englanniksi. (Latinankielisten yksiköiden nimien osalta se ei ole luvannut tehdä mitään mikä ilmeisesti ilahduttaa sairaanhoitopiirin latinankielisiä potilaita.)

Syynä on se,että laittomuudet pitäisi kannella tapaus tapaukselta. Stroke Unit-tapaus ei riitä ennakkopäätökseksi muiden laittomien julkisen hallinnon yksiköiden nimien muuttamiseksi.

Jk. Ryytin mieluummin.