Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Maanmittauslaitos panostaa selkeään kieleen

Maanmittauslaitoksessa on suhtauduttu vakavasti ymmärrettävään kieleen. Toimitusasiakirjojen kieleen on kiinnitetty huomiota, mutta vielä on paljon tekemistä viestin ja kielen selkeyttämisessä. Insinööri- ja juristikielen koukerot ovat syvällä maanmittausasiakirjoissa.

Toimitusinsinöörejä on viime vuonna koulutettu kautta linjan asiakasnäkökulmaan eli siihen 180 asteen käännökseen: ymmärtämään asiakasta ja mitä asiakas puheestani ja kirjoittamastani ymmärtää.

Maa- ja metsätalousministeriön kanssa on suunniteltu yhteisen virkakieli selkeäksi -verkkokoulutuksen tekemistä, jossa olisivat mukana myös Maaseutuvirasto (Mavi)  ja Kotus. Tähän meitä on innoittanut Tuotannon tulosyksikössämme toteutettu asiakaslähtöisyyden verkkokoulutus. Se toteutettiin useammassa moduulissa videon ja tiimitehtävien avulla. Koulutus sai erittäin hyvää palautetta ja se oli pakollinen kaikille toimitustyötä tekeville. Samalla tavoin voitaisiin toteuttaa myös selkeän kielen kurssi.

Koska verkkokoulutuksen teko kestää kauan, olemme varanneet ensi vuoden koulutuksiin kolme virkakieli selkeäksi -koulutusta. Se ja tehostettu kielenhuolto auttavat Maanmittauslaitosta eteenpäin avoimen hallinnon ja sen sitoumusten aidossa toteuttamisessa kansalaisten hyväksi.

Oppi on annettu, oppiminen on käynnissä.

ARVO KOKKONEN 18.12.2014