Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Väitetysti

Jos välitetään tietoa kuulopuheen varassa, voidaan sanoa, että jokin on kuulemma näin ja näin, esimerkiksi Hän kuulemma nukkuu hansikkaat kädessä. Sanan kuulemma avulla puhuja ottaa etäisyyttä väitteeseen, mutta ei välttämättä kyseenalaista sitä. Asiaan, jota pidetään yleisesti tunnettuna, voidaan viitata myös sanalla tiettävästi. Mikäli taas jokin muualta kuultu tai luettu väite kyseenalaistetaan, käytetään usein sanaa muka: Hän muka nukkuu hansikkaat kädessä (mutta en usko sitä). Näiden ja eräiden muiden adverbien työnjaosta voi lukea lisää Isosta suomen kieliopista (§ 1494–1495 ja § 1606).

Viime vuosina toisen käden tietoa on alettu jakaa vielä yhden uuden sanan kera. Tämä sana on väitetysti. Se vastaa muodoltaan ja sisällöltään englannin sanaa allegedly, ja sen avulla vältetään ottamasta kantaa tiedon oikeellisuuteen, mikä kiistakysymyksistä raportoitaessa on usein tärkeää: ”Yhtiö oli väitetysti pidättänyt yli kolmanneksen työntekijöidensä palkasta, mutta ei selvittänyt, mihin rahat menevät.” Vaikka sana väitetysti näin tarjoutuu käteväksi käännösvastineeksi, se tuntuu kuitenkin monissa yhteyksissä epäluontevalta. Sana allegedly käännetäänkin luontevalle suomen kielelle käyttämällä toisenlaista rakennetta, jossa verbi väittää on lauseessa predikaattina: she allegedly wears gloves (”hän väitetysti pitää hansikkaita”) > hänen väitetään pitävän hansikkaita tai väitetään, että hän pitää hansikkaita.

Aivan vailla omaa pohjaa sana väitetysti ei kuitenkaan ole. Jo Nykysuomen sanakirjassa (1951–1961) on nimittäin annettu väittää-verbistä esimerkki Tuo väitetty rikos osoittautui pelkästään erehdykseksi. Adverbi väitetysti on johdettu tällä tavoin käytetystä partisiipista väitetty. Muita vastaavia partisiippeja ovat mm. luultu, epäilty, ajateltu ja oletettu. On toinen kysymys, mistä kaikista näistä on muodostettavissa -sti-johdos: eniten lienee ollut käytössä oletetusti, mutta väitetysti on saanut sen suosiossa kiinni ainakin sanomalehtikielessä.

TARJA RIITTA HEINONEN

Kielitoimiston sanakirja

Julkaistu 8.8.2013