Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Äidinmaidonkorvike

Äidinmaidonkorvike tarkoittaa äidinmaitoa korvaamaan käytettävää ja sitä muistuttavaa teollista maitoseosta. Kielitoimiston sanakirjassa on tähän asti mainittu sen ­synonyymina äidinmaidonvastike. Koska kuitenkin lainsäädännössä ja monissa muissa virallisissa yhteyksissä on mainittu yksinomaisena terminä äidinmaidonkorvike, sanojen kuvausta on muutettu myös Kielitoimiston sanakirjan tulevia versioita varten. Äidinmaidonkorvike-termi esitetään tästä lähtien suositettavana terminä, ja äidinmaidonvastike-sanan kohdalle merkitään ”paremmin: äidinmaidonkorvike”.

Sanat vastike ja korvike ovat olleet vanhastaan synonyymeja suomen kielessä. Ne on esitetty samaa merkitsevinä jo Nykysuomen sanakirjassa (ilmestynyt 1951—1961). Vastike on kuitenkin jäänyt vähemmälle käytölle tässä merkityksessä. Se yhdistetään vahvemmin toiseen merkitykseensä, joka on tuttu esimerkiksi yhtiövastikkeesta: ’(rahamääräinen) korvaus tai hyvitys jostakin edusta, oikeudesta tms.’ Tämä on ehkä johtanut siihen, että korvike ja vastike on alettu nähdä erimerkityksisinä. Ehkä on nähty ero myös pohjana olevissa verbeissä korvata ja vastata, vaikka ehdotonta eroa ei voi näiden monimerkityksisten verbien pohjalta johtaa.

Kun on kyse termistä, joka esiintyy laissa ja erilaisissa ohjeistoissa, on joka tapauksessa selvempää, että käytössä on vain yksi termi. Siksi on syytä suosittaa tästä eteenpäin äidinmaidonkorviketta.

EIJA-RIITTA GRÖNROS

Kielitoimiston sanakirjan toimitus

Julkaistu 6.2.2006