Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kotuksen kolumnit

Kotimaisten kielten keskus 40 vuotta

Kotuksen työ kuuluu kaikille, kirjoittaa Pirkko Nuolijärvi.

Pirkko Nuolijärvi Kuva: Otso Kaijaluoto (Kuvain)
Kotimaisten kielten keskuksen johtaja Pirkko Nuolijärvi. Kuva: Otso Kaijaluoto.

Maaliskuun 1. päivänä 40 vuotta sitten aloitti toimintansa uusi valtion laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ‒ Forskningscentralen för de inhemska språken. Tänään tuo nelikymppinen tunnetaan Kotuksena, jonka virallinen nimi on nyt Kotimaisten kielten keskus ‒ Institutet för de inhemska språken.

Kotus ei vuonna 1976 syntynyt tyhjästä. Sen perustana oli valtionapua nauttivia organisaatioita ja hankkeita, jotka koottiin saman katon alle: monet laajat sanakirjahankkeet, Nykysuomen laitoksen eli silloisen Kielitoimiston ja kielilautakunnan toiminta, Suomen nimiarkiston säätiö, Helsingin yliopistosta Suomen kielen nauhoitearkisto ja Turun yliopistosta Lauseopin arkisto. Niin ikään Kotuksen tehtäviin tuli Suomen ruotsalaismurteiden tutkimus ja sanakirjatyö, Suomen ruotsinkielisen paikannimistön tallennus ja huolto sekä ruotsin kielenhuollon lautakunta, Svenska språkvårdsnämnden.

Sanakirjatyö, suomen ja ruotsin kielen huolto sekä näihin liittyvä tutkimus ovat edelleenkin Kotuksen ydintehtäviä. Lisäksi Kotuksessa on laajat aineistot ja arkistot, joita kaiken aikaa saatetaan digitaaliseen muotoon. Matkan varrella tehtäviä ja tekijöitä on ollut enemmänkin kuin nykyisin, mutta erilaisten rakennemuutosten jälkeen tutkimustehtäviä on vähennetty ja tutkijoita siirretty yliopistoihin. Myös vähemmistökielten tehtävät on siirretty yliopistoihin ja viittomakielen tehtävät Kuurojen Liittoon. Kotuksessa toimivat näiden kielten lautakunnat.

Kotus toimii myös kansainvälisillä kentillä. Kuulumme Euroopan kielentutkimuslaitosten verkostoon, ja Pohjoismaiden ja Viron instituuttien kanssa on jatkuvaa yhteistyötä. Suomessa yliopistot ja niiden tutkijat ovat läheisiä kumppaneitamme, ja lukuisat virastot ovat ahkeria asiakkaitamme.

Kotus julkaisee lähes kaiken ilmaiseksi verkossa kaikkien saataville. Siten toimintamme pyrkii tavoittamaan mahdollisimman kattavasti käyttäjät. Juuri 40-vuotispäivän aattona julkaistiin Kielitoimiston sanakirjan päivitetty versio ja Suomen murteiden sanakirjan painetun 4. osan sisältö. Kielenhuollon ohjeet lisääntyvät Kielitoimiston ohjepankissa myös koko ajan, ja aineistoja jalostetaan sähköiseen muotoon. Tällaisia lahjoja 40-vuotias Kotus haluaa antaa tulevaisuudessakin. Toivon, että ne hyödyttävät tutkimusta ja opetusta ja pitävät yllä kiinnostusta suomen ja ruotsin kieleen myös suuren yleisön keskuudessa.

Kotuksen työ kuuluu kaikille. Nauttikaa sen hedelmistä!

PIRKKO NUOLIJÄRVI

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten keskuksen johtaja.


Kotuksen tehtävistä kirjoitetaan laajemmin Kielikello-lehdessä 1/2016.

Palaa otsikoihin