Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Yhteisöllinen mieluummin kuin sosiaalinen media

Käsite sosiaalinen media tuntuu olevan esillä kaikkialla. Sillä tarkoitetaan Internetissä yhteisöllisesti tuotettua ja jaettua mediasisältöä. Perinteisestä mediatuotantomallista sosiaalinen media eroaa siinä, että jokainen voi olla samaan aikaan sekä sisältöjen tuottaja että osa yleisöä. Erilaiset verkkoyhteisöpalvelut (Facebook, Twitter) ovat sosiaalisen median konkreettisia ilmentymiä.

Sosiaalisen median sijasta on suotavaa käyttää ilmausta yhteisöllinen media, jonka merkitys on yksiselitteisempi. Sana sosiaalinen on niin monitulkintainen, että sitä käytettäessä käsitteen merkitys ei helposti avaudu. Sanastokeskus TSK laatii parhaillaan yhteisöllisen median sanastoa. Esimerkkejä  tässä Web 2.0 ‑sanastohankkeessa määriteltävistä käsitteistä ovat verkkoyhteisö, sisällönjakopalvelu, asiasanapilvi ja blogiavaruus.

Yhteisöpalveluiden englanninkielisistä erisnimistä käytetään myös suomenkielisiä vastineita: Facebook on Naamakirja, ja mikroblogi Twitterille on ehdotettu vastinetta Sirkutin. Twitterin käyttäjät eivät vain  tweettaa tai twittaa (engl. to tweet), vaan he sirkuttavat, livertävät tai visertävät eli kirjoittavat lyhyitä viestejä siitä, mitä he ajattelevat tai tekevät juuri nyt.

Internetin myötä ihmiset ovat saaneet kielikeskustelulleen uuden median. Yhteisöllinen media mahdollistaa osallistumisen näihin keskusteluihin, joita käydään niin pienissä kuin suurissakin ryhmissä. Esimerkiksi Facebookin ”Yhdyssana on yhdyssana” -ryhmässä on tätä kirjoittaessani jo yli 16 000 jäsentä.

Nyt kielestä voi keskustella myös Kotuksen verkkosivuilla. Kotus on nimittäin perustanut oman bloginsa, jonka teema on  ”kaikkea kielestä” ja jonka tekstejä lukijat voivat kommentoida.

HEIDI PARTANEN

Kirjoittaja on työskennellyt harjoittelijana Kielitoimistossa. Kirjoitus on lyhennelmä Kielikellossa nro 3/2009 julkaistusta artikkelista Sosiaalinen eli yhteisöllinen media.

lokakuu 2009

Kuukauden kielijutut