Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Uudistettu opas uudelle EU-puheenjohtajakaudelle

Kotus on uudistanut oppaan Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi. Sen ensimmäinen painos ilmestyi juuri ennen Suomen edellistä puheenjohtajakautta 1999. Teksti ajantasaistettiin heinäkuussa 2006 alkaneen puheenjohtajuuskauden tarpeisiin ja opas jaettiin kaikille puheenjohtajuustehtäviin osallistuville virkamiehille. Siitä on kuitenkin hyötyä kaikille muillekin, joiden puhetta tulkataan ja tekstiä käännetään.

Tulkit ja kääntäjät ovat ammattilaisia, mutta monet tekstin piirteet voivat haitata prosessin onnistumista. Kovin kulttuurisidonnaiset termit, sananlaskut, vitsit ja kuvalliset sanonnat voivat olla hankalia välittää muille kielille. Samanaikaistulkkauksessa ei myöskään ehditä etsiä sopivia vastineita toisella kielellä, joten puhujan aikomus elävöittää esitystään saattaa vain sotkea sanomaa. Aika pieniä joulukaloja ovat nämä toimenpiteet kilpailukyvyn nostamiseksi menettää varmaan kuvallisuutensa tulkattaessa.

Tavallisin ongelma taitaa kuitenkin olla abstrakti ja rakenteeltaan monimutkainen kapulakieli. Pitkät määritteiden ketjut, sivulauseet, jotka katkaisevat lauseen pääajatuksen, ja substantiivityyli vaikeuttavat asian hahmottamista ja ymmärtämistä. Esimerkiksi seuraavassa kokonaisuudessa lukija tai kuulija joutuu odottamaan pääsanaa turhan pitkään: Kansallisen maataloustukipolitiikan kehitystä jäsenvaltioissa koskeva tiedonanto toi esiin joitain ongelmia. Virkettä keventää, jos määritteet sijoitetaan joka-lauseeseen: Joitain ongelmia toi esiin tiedonanto, joka koskee kansallisen maataloustukipolitiikan kehitystä jäsenvaltioissa 1990-luvulla.

Se mikä on selvää suomeksi, on yleensä selvää käännettäessäkin. Kotuksen ja komission tulkkauspääosaston SCICin asiantuntijat kävivät ministeriöissä ennen puheenjohtajakauden alkua kannustamassa virkamiehiä suomen kielen käyttöön ja antamassa neuvoja puheenvuorojen ja asiakirjojen tekijöille. Kysymys ei kuitenkaan ole virkamiesten taipumisesta taitamattomien avuksi. Selkeä sanoma menee parhaiten perille myös kaikkein asiantuntevimmille lukijoille ja kuulijoille. Niinpä oppaan neuvoista voivat hyötyä kaikki, joiden tavoitteena on tehdä ymmärrettävää tekstiä.

AINO PIEHL JA INKALIISA VIHONEN

heinäkuu 2006

Kuukauden kielijutut