Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Sanajärjestys selkeäksi

Oikea sanajärjestys parantaa tekstin ymmärrettävyyttä. Tässä kolme nyrkkisääntöä, joiden avulla asianproosan kirjoittaja saa lauseistaan helpommin hahmottuvia:

1. Etene tutusta tiedosta uuteen. Aloita lause sellaisesta asiasta, joka on mainittu edellä tai jonka muuten tiedät lukijoillesi tutuksi.

Kun on selvitetty hoidon laatuun vaikuttavia tekijöitä, voidaan raportoida näin:

Hoidon laatuun vaikuttaa eniten henkilöstön sitoutuminen työhönsä.

Jos taas on selvitetty, mihin henkilöstön sitoutuneisuus vaikuttaa, voidaan kertoa seuraavaa:

Henkilöstön sitoutuminen työhönsä vaikuttaa eniten hoidon laatuun.

2. Aloita lause kevyillä ja lyhyillä sanoilla ja säästä pitkät, raskaat ilmaukset lauseen loppuun.

Seuraavassa esimerkissä lukija joutuu odottamaan pitkään, ennen kuin lauseen pääasia selviää:

Kannustavalla johtamisella, työn organisoimisella henkilöstöä motivoivaksi ja  turvallisella ilmapiirillä voidaan lisätä työviihtyvyyttä.

Lukijan urakka helpottuu, kun sana työviihtyvyyttä nostetaan lauseen alkuun luettelon tilalle:

Työviihtyvyyttä voidaan lisätä kannustavalla johtamisella, työn organisoimisella henkilöstöä motivoivaksi ja turvallisella ilmapiirillä.

3. Sijoita toisiinsa liittyvät sanat mahdollisimman lähelle toisiaan.

Lauseessa Seminaari antoi tilaisuuden eri maissa oleville asiantuntijoille verkostoitua ja jakaa tietoa lukijan täytyy yhdistellä kauas toisistaan joutuneet sanat – tilaisuuden tehdä mitä? Lause on vaivattomampi ymmärtää, kun yhteen kuuluvat sanat siirretään peräkkäin:

Seminaari antoi eri maissa oleville asiantuntijoille tilaisuuden verkostoitua ja jakaa tietoa.

ELINA HEIKKILÄ

toukokuu 2007

Kuukauden kielijutut