Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Prosentti ja prosenttiyksikkö

Ilkka sai äänistä 55 prosenttia ja Katri 45 prosenttia. Kuinka paljon enemmän ääniä Ilkka sai kuin Katri? Kysymykseen on kaksi vastausta, mutta kumpikaan niistä ei ole 10 prosenttia.

Prosentti tarkoittaa sadasosaa jostakin, ja se on siis aina suhteellinen yksikkö. Sen sijaan prosenttiyksikkö on absoluuttinen yksikkö, jota käytetään prosenttilukuja toisiinsa verrattaessa. Niinpä Ilkan osuus äänistä, 55 prosenttia, on 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin Katrin osuus 45 prosenttia.

Jos äänimäärien ero halutaan ilmaista prosentteina, sekin on mahdollista. Ilkan 55 prosentin ja Katrin 45 prosentin ero ei kuitenkaan ole 10 prosenttia, vaan äänimäärien erotus pitää jakaa sillä luvulla, johon sitä verrataan. 55 miinus 45 on 10, ja 10 jaettuna 45:llä on noin 22 prosenttia. Ilkka sai siis noin 22 prosenttia enemmän ääniä kuin Katri.

Muita esimerkkejä sanojen prosentti ja prosenttiyksikkö käytöstä:

Yhtiön tulos parani 25 prosenttia edellisvuodesta (12 miljoonasta 15 miljoonaan euroon).
Puolueen kannatus kasvoi 5 prosenttiyksikköä (20 prosentista 25 prosenttiin).
Yhtiön omavaraisuusosuus kasvoi 2 prosenttiyksikköä (7 prosentista 9 prosenttiin).

Sana prosentti voidaan korvata merkillä %. Myös tätä merkkiä on taivutettava lauseyhteyden vaatimalla tavalla:

Yhtiön omavaraisuusosuus kasvoi 2 prosenttiyksikköä (7 %:sta 9 %:iin).

Sana prosenttiyksikkö on suositeltavaa kirjoittaa kokonaan kirjaimin.

Suhteellista osuutta ilmaistaessa voidaan käyttää myös sellaisia yhdyssanoja kuin kannatusprosentti, äänestysprosentti ja veroprosentti. Nämäkin sanat on suositeltavaa kirjoittaa kokonaan kirjaimin.

Puolueen kannatusprosentti on 25.
Vaalien äänestysprosentti on 59.
Veroprosenttinne laskee 35:stä 33:een.


SALLI KANKAANPÄÄ

tammikuu 2006

Kuukauden kielijutut