Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Ovatko omistusliitteet kadonneet?

Kun Kielikellon (1/2006) kannessa luki ”Kotus viettää syntymäpäivää”, muutamat lukijat huomauttivat, että parempi olisi ollut käyttää possessiivisuffiksillista ilmaustapaa ”Kotus viettää syntymäpäiväänsä”. He olivat ylipäänsä huolissaan siitä, että possessiivisuffiksit eli omistusliitteet olisivat suomesta kokonaan katoamassa. Tästä huolesta huolimatta kansitekstin ilmauksen tulkinta on aika yksiselitteisesti ’Kotus vietti omaa syntymäpäiväänsä [ei kenenkään toisen]’. Olisiko possessiivisuffiksi tässä yhteydessä siis tarpeeton?

Muutamat ”viettämisen” ilmaukset ovat kyllä ainakin kirjoitetussa kielessä tavallisempia possessiivisuffiksillisina kuin ilman, esimerkiksi:

”Missä koululaiset viettävät vapaa-aikansa?”
”Hän viettää vanhuudenpäiviään Espanjan auringossa.”

Toisaalta muutamia toisia viettämisen sanontoja käytetään lähinnä possessiivisuffiksittomina, esimerkiksi:

”Liisa vietti joulua vanhempiensa luona.”

Lisäksi on sanontoja, joista esiintyy usein kahtalaista muotoa: possessiivisuffiksillista ja -suffiksitonta. Näihin kuuluu tuo ”Kotus viettää syntymäpäivää(nsä)”  ja vaikkapa ”Liisa viettää osan lomasta(an) mökillä, osan kotona”.

Jos jossakin ilmaustyypissä – kuten ”viettää syntymäpäivää(nsä)” – possessiivisuffiksi ei ole välttämätön tarkoitetun merkityksen ilmaisemiseen, onko se tällöin tarpeeton? Tällaisessa ilmauksessa ehkä onkin. Jos kuitenkin halutaan kertoa syntymäpäivän vietosta vähemmän yleisesti, ikään kuin päätepisteellisenä yksittäisenä juhlapäivänä, ei yleensä käytetäkään partitiivisijaista objektia. Tällöin myös possessiivisuffiksi on olennainen osa ilmausta: 

”Maija vietti 70-vuotissyntymäpäivänsä perhepiirissä.”

Tässä oli esimerkkejä vain viettää-verbin yhteydessä esiintyvistä sanonnoista. Eivät possessiivisuffiksit ole kokonaan katoamassa muutenkaan. Kirjoitetussa yleiskielessä käytetään edelleenkin possessiivisuffikseja tietyissä omistussuhteen ja muun liittyvyyden tai kuuluvuuden ilmauksissa, esimerkiksi:

Oletko nähnyt (minun) autoni?
Ymmärrätkö hänen lastaan?
Maija auttaa vanhempiaan.
Hän makasi selällään.
Mikä hän on ammatiltaan?

Possessiivisuffiksi liittyy myös muihin sanoihin kuin substantiiveihin, esimerkiksi:

On ihanaa, kun olet lähelläni.
Hänen ikäisensä jaksaa olla monessa mukana.
Tein parhaani.
Vietkö roskat mennessäsi?
Hän sanoi tulevansa ajoissa.

Lisäksi possessiivisuffikseja on piiloutuneena moniin kiteytyneisiin adverbeihin, joita esiintyy epämuodollisissa tyylilajeissa, esimerkiksi:

Ootko sä nyt ihan tosissaan? (vrt. tosissasi)
Älkää menkö ulos sukkasillaan! (vrt. sukkasillanne)

On kyllä totta, että possessiivisuffikseja käytetään nykyään selvästi vähemmän kuin joitakin vuosikymmeniä sitten, varsinkin vapaamuotoisimmissa teksteissä – puhutusta kielestä puhumattakaan! Osalle kielenkäyttäjistä possessiivisuffiksit ovat lähinnä kielenaineksia, jotka ovat ikään kuin säilössä pakastimessa sopivaa muodollista kielenkäyttötilannetta varten. Muulloin he eivät niitä juuri myönnä tarvitsevansa. – Ehkä asiasta huolestuneita lohduttaa se, että monilla murrealueilla possessiivisuffiksit ovat vielä iloisen elävässä käytössä. Siis vielä.

RIITTA KORHONEN

toukokuu 2006

Kuukauden kielijutut