Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Lain nimessä, kirjoittakaa ymmärrettävästi!

Vuoden 2004 alusta tuli voimaan uusi hallintolaki. Siinä annetaan ohjeita siitä, miten virassa tulee toimia. Lain 9. § ottaa kantaa viranomaisten kieleen: viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. On ensimmäinen kerta, kun laissa kehotetaan näin suorin sanoin kiinnittämään huomiota kieleen. Ajatus ei kuitenkaan ole uusi: jo 1980-luvulla suositeltiin viranomaisille kielen selkeyttämistä.

Kansalaisille turvataan oikeus saada tietoa hallinnosta ja verovaroilla tehtävästä työstä. Ei kuitenkaan riitä, että asiakirjoja levitetään anteliaasti verkoissa. Sisältöjen tulee olla luettavissa ja ymmärrettävissä ilman erityisen suuria ponnisteluja. Yleinen kehittämiskieli ei aukea: ”vastuualuekohtaiset menokehyspäätökset rakennemuutosalueittain”. Ei aukea myöskään erityistietämystä vaativa termi tai lyhenne: ”virkamieskomitea ÄK-A”, ”varautumisvelvollisuusasetus”.

Pyrkimys selkeään virkakieleen on tuttu. Liki 30 vuoden ajan useat virastot ovat uudistaneet asiakirjamallejaan ja lomakkeitaan ja kehittäneet asiakaspalvelunsa kieltä. Työtä riittää edelleen.

Samaan aikaan maailma on käynyt mutkikkaammaksi. Käytännössä tämä näkyy siinä, että tekstien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Samalla ne ovat muuttuneet yhä mutkikkaammiksi. Erikoistumiseen ja tiedon lisäämiseen perustuva maailma järjestelee tietämystään erikoiskielillä, jossa termit ja täsmälliset merkitykset ja niiden selitykset ovat olennainen osa. On jatkuva haaste, miten erikoistietämystä esitetään tutulla yleiskielellä.

Hyvä viranomainen ottaa kielen vakavasti. Palvelujen ja yksilöllisten päätösten kieli on eri asia kuin yleisten suunnitelmien ja kehittämispaperien. Virastot voivat laatia konkreettisia kielisuunnitelmia, joissa pohditaan, miten alan erikoissanastoa kehitetään, miten luettavuutta parannetaan ja miten jokaisen kirjoittajan taitoa parannetaan.

Nykyisin kaikki viranomaiset ottavat vastaan palautetta verkkosivuillaan. Aktiiviset lukijat voivat kannustavilla huomioillaan ohjata viranomaisia oikeaan suuntaan. Se on mukavampi reitti kuin ruveta käymään oikeutta hallintolain selkeyspykälän perusteella.

PIRJO HIIDENMAA

tammikuu 2004

Kuukauden kielijutut