Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kielemme majailevat Kotuksessa

Maaliskuun 1. päivänä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen perustamisesta tuli kuluneeksi 30 vuotta. Iän pidentyessä on nimi pyrkinyt lyhenemään: yhä useammin ja varsinkin puheessa käytetään lyhennenimeä Kotus. Samalla tavalla on moni muukin pitkäniminen laitos saanut käyttönimen lyhenteestä, joka on sanan tapainen. Kansaneläkelaitos on jo kauan tunnettu Kelana ja Rahoitustarkastus Ratana. Toiset taas ottavat lyhenteen alusta pitäen kutsumanimekseen. Luultavasti monikaan ei muistaisi, että Stakes on ainakin virallisimmissa asiakirjoissa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.

Omat hankaluutensa on näissä lyhennenimissäkin. Niiden taivutustapa ei ole ainakaan itsestään selvä, jos ne loppuvat s:ään tai jos niiden sisällä on astevaihteluun osallistuva konsonantti (esimerkiksi tieto : tiedon, kukka : kukan, lammas : lampaan). Stakes taivutetaan tavallisesti Stakesin ja Tukes (Turvatekniikan keskus) Tukesin, mutta joskus näkee ja kuulee myös toisenlaista taivutusta: Stakeksen, Tukeksen. Tämä tuntuu joistakin kielenkäyttäjistä vaistomaisesti oikealta, sillä monet es-loppuiset sanat taipuvat kuten eines : eineksen ja ilves : ilveksen. Myös monet lainasanat kuuluvat tähän sarjaan, esimerkiksi bisnes : bisneksen ja diabetes : diabeteksen.

Toisten kielikorvan mukaan nimi ei taivu samalla tavoin kuin tavallinen sana. Tämä käytäntö on tavallinen nimenomaan uusissa erisnimissä. Sen mukaan nimi Rata taipuu Ratan, vaikka muissa radoissa on keskellä d. Rahoitustarkastuksessa lyhennenimi taivutetaan Ratan. Myös Stakes ja Tukes taivuttavat nimiään Stakesin ja Tukesin. Erisnimiä on tapana taivuttaa nimenomistajan käyttämään tapaan, jos sen tietää.

Kotus kuitenkin taipuu Kotuksen eikä Kotusin. Tämän lyhenteen onkin inspiroinut murresana kotus, joka on koti-sanan johdos ja tarkoittaa erilaisia katoksia tai havusta tehtyä majaa. Sanan merkitys oli mukava mielleyhtymä, joka sopi Kotuksen kutsumanimeen ja pysyi mielessä myös sitä taivutettaessa. Kotukselle karttuu toivottavasti vielä paljon lisää vuosia, mutta kutsumanimi tuskin enää lyhenee.

AINO PIEHL

maaliskuu 2006

Kuukauden kielijutut