Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Joulutunturi                              

Inarin kunnassa, Vätsärin erämaassa, osuu kartasta silmään nimi Joulutunturi aivan valtakunnan rajan tuntumasta. Toisaalla Inarissa ovat myös Joulujärvet. Nämä sadunomaiset nimet ovat alkuperältään kuitenkin arkisempia kuin pinnalta katsoen näyttää. Joulutunturin alkuperäinen inarinsaamenkielinen nimi on Juovâlâhtuodâr ja Joulujärvien Juovâlâhjäävrih. Sana juovâlâh tarkoittaa ’louhikkoista rakkaa’. Joulu taas on inarinsaameksi monikollinen juovlah.

Tällaisia väärinymmärryksiä on muitakin pohjoisella kieliraja-alueella, jossa suomi ja eri saamen kielet kohtaavat. Tilanne on sama etelämpänä suomen ja ruotsin kielen raja-alueilla. Jos nimiä kuitenkin käyttävät tuonmuotoisina seudun asukkaat, ei niitä ole karttaankaan syytä muuttaa ’oikeisiin’ asuihin.

Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kuntien alueella on viime vuosina tehty tiivistä nimistönkeruutyötä, jolla pyritään varmistamaan, että alueelta julkaistavien maastokarttojen nimet ovat käytössä olevia, oikeassa muodossa ja oikeassa paikassa. Nimiä ovat keränneet Maanmittauslaitoksen kartoittajat haastattelemalla paikallisia asukkaita. Keruun tuloksena nimien määrä Ylä-Lapin kartoissa tulee lisääntymään. Kerääjät saavat lisättyä karttaan paitsi suomenkielisiä, myös pohjois-, inarin- ja koltansaamenkielisiä nimiä.

Keruun jälkeen nimet käyvät vielä tarkistettavina Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. Niiden oikeinkirjoitus tarkistetaan, ja nimiä ja niiden sijaintia kartassa verrataan tutkimuskeskuksen Nimiarkiston paikannimitietoihin, joita ovat Ylä-Lapin alueelta keränneet jo 1930-luvulta alkaen eri kielitieteilijät. Saamenkieliset nimet tarkistaa kutakin saamen kieltä äidinkielenään puhuva tutkija.

TIINA MANNI-LINDQVIST

joulukuu 2006

Kuukauden kielijutut