Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Vinoviivavaihtoehto

Vinoviivaa eli ”kauttaviivaa” käytetään tavallisesti ilmaistaessa suhdetta (80 km/t) ja lomakkeissa osoittamaan vaihtoehtoa (naimisissa/naimaton/leski/eronnut).

Erikoisalojen ja muissakin erityiseen tarkkuuteen pyrkivissä teksteissä näkee parikonjunktiota ja/tai, esimerkiksi ”leikkaus ja/tai hormonihoito”. Tämä tarkoittaa, että vaihtoehtoja on kolme: leikkaus tai hormonihoito tai molemmat. Näin asian voisi yhtä hyvin myös kirjoittaa. Tavallisessa asiatekstissä jompikumpi konjunktio yleensä riittää yksinkin.

Vaihtoehtoisuutta osoittavan vinoviivan käyttö on levinnyt muun muassa hallinnon teksteihin, lehtikieleen ja jopa koululaisten aineisiin. Kuvalehti kirjoittaa: ”Kekkosen 1960-luvun lopulla runnoman Akatemia-uudistuksen jälkeen myös muu suomalainen tiede-elämä, etunenässä yhteiskuntatieteet, politisoitui/politisoitiin vastaamaan yya-Suomen tarpeita.” Jos vinoviivalla on pyritty säästeliääseen ilmaisuun, niin se, mikä tiiviydessä – ehkä – on voitettu, on ymmärrettävyydessä hävitty. Haluaako toimittaja sanoa, että tiede-elämä joko tahattomasti politisoitui tai että se tietoisesti politisoitiin? Vai onko hänen tarkoituksensa sanoa, että tiede-elämä sekä politisoitui että se politisoitiin? Tai ehkä hän ovelasti pyrkiikin peittämään, kumpaa hän tarkoittaa.

Viranomainen lähestyy hallintoalamaista: ”Pyydämme toimittamaan kopion päätöksestä/kutsusta veteraanikuntoutukseen.” Saako asiakas siis päättää, kumman lähettää? Ei saa, sillä viranomainen vaatiikin molemmat. Olisi ystävällistä säästää veteraanin jalkajuonia ja heti pyytää häneltä selväsanaisesti kopiota ”päätöksestä ja kutsusta”.

Abiturientti kirjoittaa: ”Kehitysmaissa koulutus on rikkaiden/varakkaiden etuoikeus.” Mahtaneeko hän tarkoittaa rikkaita ja melko rikkaita vai eikö hän oikein osaa päättää, kumpi sana olisi osuvampi?

Vinoviivarakenteet ovat epäselviä ja myös kömpelöitä: ”sotilas/puolustusliitto”, ”tutkimusten kustannus/hyötysuhde”, ”yli-/alikoulutus”, ”palkat/hinnat -kierre”, ”moottorikelkka/kännykkä villitys”. Yhdyssanojen oikeinkirjoitus horjuu nykyisin jo muutoinkin, saati tämmöisissä tapauksissa. Selvintä olisi käyttää konjunktiota (sotilas- tai puolustusliitto, yli- tai alikoulutus, moottorikelkka- ja kännykkävillitys) tai muuta ilmausta (kustannus-hyötysuhde, palkkojen ja hintojen nousun aiheuttama kierre).

Kirjoitetusta kielestä ammennetaan helposti puheeseen. Poliisipäällikkö kertoi televisiossa, mikä on merkittävin huumeväylä Suomeen: ”Virolainen kautta venäläinen linkki.”

MAIJA LÄNSIMÄKI

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Kieli-ikkunassa 12.9.2000.