Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

"Veneilijöitä huomautetaan kovasta tuulesta"

Kun muutama kesä sitten kuulin ensimmäisen kerran yllä olevan säätiedotuksen lauseen, oli vaikea käsittää, mitä huomauttamisella on tässä yhteydessä tekemistä. Ensimmäisenä tuli mieleen se tulkinta, joka on tuttu muista vastaavista huomauttaa-verbin käyttöyhteyksistä: ”Opettaja huomautti oppilasta jatkuvasta myöhästelystä.” ”Tuomari huomautti pelaajaa virheestä.” ”Oikeusasiamies huomautti poliisiosastoa ulkomaalaisten kohtelusta.” ”EU huomautti Suomea naisten ja miesten palkkaeroista.” Näissä tapauksissa jotakuta, oppilasta, pelaajaa, poliisiosastoa tai Suomea, huomautetaan eli lähinnä ojennetaan tai moititaan jostakin virheestä tai laiminlyönnistä.

Jos otsikon lauseen yrittää tulkita samalla tavalla, ajatus on järjetön: ei kai ole tarkoitus moittia veneilijöitä kovasta tuulesta vaan varoittaa heitä siitä.

Huomauttaa-verbiin liittyy muutakin ongelmallista käyttöä. Lausetyypistä ”Tuomari huomautti pelaajaa virheestä” kysytään Kielitoimistosta aika ajoin, eikö pitäisi sanoa: ”Tuomari huomautti pelaajalle virheestä.” Tällöin joudutaan pohtimaan, millaisesta huomauttamisesta on kysymys: Jos tuomari vain ohimennen, kevyehkösti kiinnittää huomiota johonkin virheeseen tai mainitsee sen, on pelaajalle oikea sijamuoto. Jos huomauttaminen on vakavampaa ojennusta ja sillä on rangaistuksen, vaikka lievänkin, tarkoitus, on pelaajaa hyväksyttävä muoto. Tällöin huomauttaminen on huomautuksen antamista. Monissa urheilulajeissa huomautus edeltääkin vakavampaa rangaistusta, varoitusta.

Ilmauksen ”huomauttaa jotakuta jostakin” merkitys on siis ’antaa jollekulle huomautus jostakin’. Huomautus saattaa olla hyvinkin virallisluonteista, esimerkiksi kun ”oikeusasiamies huomauttaa poliisiosastoa” tai ”EU huomauttaa Suomea” jostakin virheestä tai laiminlyönnistä. Antaa huomautus onkin selkeämpi ilmaus kuin huomauttaa; tämä tosin on hieman lyhyempi, ja siksi sitä viljellään etenkin lyhyyteen pyrkivissä otsikoissa – tarpeettomastikin.

Edellä esitetyn valossa on säätiedotuksen lause ”Veneilijöitä huomautetaan kovasta tuulesta” aina vain oudompi: eihän veneilijöille anneta huomautusta kovasta tuulesta. Ilmeisesti huomauttaa-verbin kaksi merkitystä ovat menneet tässä sekaisin: on tavoiteltu huomauttamisen lievempää merkitystä ’kiinnittää huomiota, viitata johonkin’ , toisin sanoen veneilijöitä kehotetaan ottamaan huomioon kova tuuli. Mutta silloin pitäisi huomauttaa veneilijöille, ei veneilijöitä. Parasta olisi kuitenkin tässä yhteydessä luopua koko huomauttaa-verbistä.

”Veneilijöitä varoitetaan kovasta tuulesta” olisi tietenkin selkeä ilmaus. Tuulivaroitusten luokituksessa varoittaminen on kuitenkin kuulemma varattu kovemmalle tuulelle kuin huomauttaminen. Maallikkona kysyn, miksi ei voisi käyttää luontevaa varoittaa-verbiä kaikenkokoisista tuulista ja luokitella ne: veneilijöitä varoitetaan kovasta tuulesta, myrskystä, kovasta myrskystä, hirmumyrskystä jne.


TARU KOLEHMAINEN

Julkaistu Helsingin Sanomien Kieli-ikkunassa 9.7.2002.