Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Varokaa heikkoja jäitä

Eräs tämän palstan lukija on lähettämässään viestissä kiinnittänyt huomiota jääkiekkoselostajien kieleen ilmaantuneeseen fraasiin. Kun maalivahti pudottautuu tai heittäytyy kenttään, hänen sanotaan putoavan jäihin. Viestin lähettäjän mielestä outoa ilmauksessa on monikkomuoto jäihin. Jääkiekkokaukalossahan on vain yksi yhtenäinen jääpinta.

Urheiluselostajat ovat aina käytelleet kuvakieltä huolettomasti. Joskus ”voittajan käsi kohoaa salkoon”, joskus taas vieraspelaajat ovat päässeet ”rokottamaan kylmää suihkua suomalaisten niskaan”. Maalivahdin jäihin putoaminen ei kuitenkaan rinnastu näihin esimerkkeihin.

Kun joku kävelee heikolla jäällä ja jää pettää, kävelijä putoaa jäihin, jään rikkoutuessa syntyvien jääkappaleiden joukkoon. Kappaleita on monta; monikkomuoto jäihin vastaa siis todellisuutta.

Avantoon hupsahtamista kuvaava ilmaus on sellaisenaan lainattu jääkiekkokieleen. Siitä on tullut kielikuva. Jotta kuva olisi kuva, sen on vastattava malliaan tarkasti. Tämä tarkoittaa sitä, että monikkomuodon jäihin tilalla ei voi olla yksikkömuotoa jäähän siitäkään huolimatta, että tarkoitetaan jäistä pintaa. Emmehän vaihda esimerkiksi sanonnassa asettaa rima korkealle olevaa yksikkömuotoa rima monikkomuotoon rimat, vaikka puhuisimmekin sellaisesta ihmisestä, jolla yhden tavoitteen sijasta on useita kunnianhimoisia tavoitteita. Sanonnoissa lyödä leiville ja menee kuin kuumille kiville taas monikon vaihtaminen yksikköön tuntuisi mahdottomalta. Monikko on vakiintunut näihin sanontoihin. Silti poikkeuksiakin on: joku ottaa nokkiinsa tai nokkaansa, joku lähtee matkaansa tai matkoihinsa.

Miten on ymmärrettävissä lammen rannalla olevan varoitustaulun teksti ”Varokaa heikkoja jäitä!”? Lampi on kauttaaltaan jäässä, jäitä on vain yksi. Eikö pitäisi olla ”Varokaa heikkoa jäätä!”? Eihän tarkoituksena ole varoittaa jäälle uskaltautuvaa ja mahdollisesti veden varaan joutuvaa ympärillä uiskentelevista jääkappaleista vaan saada hänet kokonaan luopumaan jäälle menosta.

Varoitustaulun jäitä-monikko voidaan selittää ainakin kolmella eri tavalla. Ensiksikin voidaan ajatella, että varoituksen ei ole tarkoitus koskea pelkästään sitä lampea, jonka rannalla taulu on, vaan yleisesti kaikkia mahdollisia vesiä, jotka ovat saaneet jääpeitteen. Toinen mahdollisuus on, että monikko perustuu ilmauksessa mennä maihin olevan maihin-monikon malliin. Kolmanneksi: monikko on pudota jäihin -ilmauksessa olevan monikkomuodon vaikutusta. Se selittyisi siis samalla tavalla kuin jääkiekkoilijoidenkin kielen jäihin-monikko.

Miksi oudoksumme sanan jää käyttöä monikkomuotoisena silloin, kun sillä viitataan jääkiekkokentän pintaan, mutta emme silloin, kun se tarkoittaa lammen jääpeitettä? Syynä on se, että pudota jäihin on jääkiekkoterminä vielä suhteellisen uusi, vain joidenkuiden käyttämä, varokaa heikkoja jäitä taas vanha, vakiintunut ilmaus. Kun sanonta kotiutuu kieleen, siinä mahdollisesti olevat epäjohdonmukaisuudet hyväksytään mukisematta. Niihin ei enää kiinnitetä huomiota.


MATTI VILPPULA

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Kieli-ikkunassa 15.1.2002.