Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Täsmäterveellistä – saako sanoa?

”Mitä ihmeen funktionaalisia elintarvikkeita?” kyseltiin viime talvena ja keväänä.

Lehdet osasivat kyllä selittää, mitä tällaisilla elintarvikkeilla tarkoitetaan: ruokaa, jolla on positiivinen vaikutus yksilön terveyteen (foods for specified health use). Perusehto on se, että tuotteiden myönteinen vaikutus terveyteen on osoitettu tieteellisin menetelmin.

Hyvä tähän asti. Pulmana on, miten tällaisia elintarvikkeita pitäisi nimittää. Ilmaus funktionaalinen elintarvike jää kovin hämäräksi suomenkieliselle – ainakin maallikolle. Epäillä sopii, sanooko functional food paljon mitään englanninkielisellekään. Sana funktionaalinen on johdos latinan sanasta funktio, joka tarkoittaa toimintaa, toimintoa ja tehtävää. Funktionaalinen voidaan suomentaa sanalla toiminnallinen. Varsinkin psykologiassa on puhuttu toiminnallisesta suuntauksesta, joka selittää kaikki tapahtumat toimintoihin viittaamalla.

Mutta mitä voisi tarkoittaa funktionaalinen ruoka? Kaikella ravinnallahan on jokin tehtävä: se ravitsee, siitä nautimme, se ilahduttaa – ja lihottaa. Varsin pian ”funktionaalisen ruoan” valmistajat ja markkinoijat tajusivat, että ilmaus funktionaalinen ruoka ei kerro tarpeeksi. Vastineita alkoi ilmestyä: toiminnalliset elintarvikkeet, täsmäruoka, lääkeruoka, täsmäterveellinen elintarvike, rohtoruoka tai -ravinto, tehoelintarvike.

Elintarvikelaki kieltää terveyteen liittyvien väittämien ja lääkkeellisten tietojen antamisen elintarvikkeesta ”jollei toisin määrätä”. Laki sanoo (elintarvikelain 6. pykälä), että elintarvikkeesta on annettava totuudenmukaiset ja riittävät tiedot. On selvää, että annettaessa tietoja elintarvikkeista on tuoteselosteissa käytettävä aineiden ”tieteellisiä” tms. neutraaleja nimityksiä. Muissa kielenkäyttötilanteissa taas on tarpeen käyttää kuhunkin yhteyteen parhaiten sopivaa kieltä.

”Funktionaalisten elintarvikkeiden” tähänastisista nimiehdokkaista yksikään ei tunnu kielellisesti hyvältä. Toiminnallinen ja funktionaalinen eivät sano juuri mitään, lääkeruoka ja rohtoruoka taas lupaavat liiankin paljon. Täsmäruokakin voisi olla mitä vain. Jollakin tavalla näistä ruoista on voitava puhua.

Kielitoimisto on pitänyt parhaana sanaa terveyselintarvike, mutta se halusi ehdotukseen sekä lääketieteen sanastolautakunnan että suomen kielen lautakunnan kannan. Lääketieteen asiantuntijoista koostuva lautakunta esitti omana ehdokkaanaan nimityksen terveysvaikutteinen elintarvike. Sitä kannatti myös suomen kielen lautakunta mutta otti varaehdokkaakseen tehoelintarvikkeen, jos edellinen katsottaisiin lainvastaiseksi.

Toivoisi, että asiaa kielen kannalta melko hyvin selittävät ilmaukset terveysvaikutteinen elintarvike ja jopa lyhempi terveyselintarvike läpäisisivät myös viranomaisten seulan.


ANNELI RÄIKKÄLÄ

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Kieli-ikkunassa 10.9.1996.