Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Täsmääkö?

Suomen kielen uudissanoista suurin osa on yhdyssanoja. Kun johonkin tarkoitukseen syntyy osuva sana, sen mallin mukaan luodaan yhä uusia, ehkä ärsyttävänkin muodikkaita, mutta usein myös kuvaavia, ajan ilmiöitä heijastelevia sanoja. Tällaisia ovat viime vuosikymmeninä olleet mm. eko-, luomu- ja uusio-alkuiset sanat.

Tällä hetkellä suosiossa ovat retro-alkuiset sanat ja tietysti myös niitä tarkoittavat asiat, esimerkiksi  kankaiden retrokuviot (kuten Marimekon Unikko) ja muutaman vuosikymmenen takaisia aterioita nostalgisesti mukailevat retroruoat. Sananalku retro- on latinaa ja tarkoittaa taaksepäin suuntautuvaa; uudessa käytössään sana on lainaa englannista.

Jo vanhempia mutta yhä pursuavan elinvoimaisia ovat täsmä-alkuiset yhdyssanat, joiden alkuosa on tietysti lohkaistu adjektiivista täsmällinen. Ensin oli sotateollisuuden keksintö ja sen mukana suomen kieleen luotu termi täsmäase. Sanan mallina olivat jo jotkin tekniset laitteet, esimerkiksi täsmävaaka (= erittäin tarkka vaaka). 

Kielitoimiston ensimmäiset poiminnot sanasta täsmäase ovat vuodelta 1982, jolloin Sotilasaikakauslehti kirjoitti: ”Käsitteenä täsmäase (PGW = Precision Guided Weapon) ja -ammus on yhä jossain määrin selkiintymätön. – – [täsmäammukselle] on ominaista suuri tarkkuus ja tuhoamiskyky.”  Sana-arkistossa olevien tietojen mukaan täsmäaseiden ohjaukseen tarvittava järjestelmä oli keksitty jo 40-luvulla ja täsmäaseiden kehitys lähti vauhtiin Indokiinan sodasta 1960-luvulla. Sotilasalan sanan mallin mukaan on sittemmin syntynyt valtavasti uusia, rauhanomaisempiin tarkoituksiin. Lääketieteen termi täsmälääke tarkoittaa lääkettä, joka vaikuttaa vain siihen kohtaan elimistössä kuin on tarkoitus. Sana on kätevä – ja varmasti ymmärrettävämpi kuin erittäin selektiivinen (tai valikoiva) lääke, joka olisi sananmukainen käännös englannista (highly selective drug); ruotsinkielisiksi vastineiksi Duodecimin Lääketieteen termeissä esitetään sekä edellistä vastaava selektivt läkemedel että pitkänpuoleinen läkemedel får målstyrd terapi.

Täsmä-alku on niin hedelmällinen, että sen avulla syntyy koko ajan lisää yhdyssanoja sekä asialliseen että leikilliseen käyttöön, niin termeiksi kuin tilapäiseenkin tarpeeseen. Täsmäkoulutuksella saadaan ammattilaisia juuri niille aloille, joilla tarvitaan eniten työvoimaa; yksilöllinen täsmälahja ilahduttaa saajaansa enemmän kuin tusinalahja. Puutarhassa ei tarvitse tuhlata vettä, kun harrastetaan täsmäkastelua ja täsmäkitkemistä. Kaksi viimeksi mainittua sanaa ovat uudehkoja, mutta asiat varmasti vanhoja: eikös kastelukannun tai voikukkaraudan kanssa häärääminen ole aina ollut täsmätyöskentelyä?


RIITTA ERONEN

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Kieli-ikkunassa 22.7.2007.