Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Suomalaisittain huono tulos

Suomen kielessä voi uusia sanoja muodostaa kätevästi johtamalla niitä kielen olemassa olevasta sanastosta. Niinpä adjektiiveista suomalainen tai pohjalainen voi laisittain-johtimen avulla muodostaa adverbit suomalaisittain ’suomalaiseen tapaan’ ja pohjalaisittain ’pohjalaiseen tapaan’. Sanotaan ”Kalle puhuu saksaa suomalaisittain”, siis ’suomeksi korostaen’ ja ”päärakennus oli pohjalaisittain komea” eli ’komea kuten Pohjanmaalla yleensä’.

Tähän laisittain-johtimen käyttötapaan tottunut hämmentyy tavatessaan urheilupalstoilta sellaisia ilmauksia kuin ”kisat alkoivat suomalaisittain huonosti”. Ensin mieleen tuleva tulkinta on: kilpailumenestys oli huono kuten suomalaisten yleensä. Käsitys voi olla aiheellinen, mutta sanomalehtien urheilusivuilla luulisi ennemmin oletettavan ja toivottavan suomalaisten menestystä hyväksi. Tässä suomalaisittain-sanan merkitys näyttääkin olevan perusmerkityksestä poikkeavasti ’suomalaiselta kannalta, suomalaisten näkökulmasta’.

Tällainen laisittain-johdinten kaksitulkintaisuus johtaa siihen, että lukijan tai kuulijan ei aina ole helppo tietää, mitä tarkoitetaan. Perusmerkityksessään ’amerikkalaiseen tapaan’ on amerikkalaisittain-sanaa käytetty lauseessa ”Aki Rautala on sijoittanut amerikkalaisittain kovaksikeitetyn yksityisetsivätarinansa nyky-Helsinkiin”. Ongelmallisempaa olisi puhe ”suomalaisittain kovaksikeitetystä etsivätarinasta”: olisiko kirjoittaja tarkoittanutkin, että tarina on suomalaisesta näkökulmasta, suomalaiseksi tarinaksi yllättävän kovaksikeitetty?

Joskus tulkinnassa auttaa yleistieto. Ilmeistä on, että laisittain-johdoksen merkitys lehtikirjoituksesta poimitussa esimerkissä ”väki näyttää intialaisittain hyvinvoivalta” on erilainen kuin lauseessa ”väki näyttää ruotsalaisittain hyvinvoivalta”.

Suomalaisittain-tyyppisten johdosten käyttäminen merkityksessä ’suomalaiseksi, suomalaiselta kannalta’ näyttää erityisesti urheilukielessä olevan tavallista. Viestin perillemenon varmistamiseksi kannattaisi kuitenkin suomalaisittain-, norjalaisittain-tyyppisten johdosten käyttö rajata ilmaisemaan vain merkitystä ’suomalaiseen, norjalaiseen tapaan’. ”Suomalaisittain huono tulos” taas on ennemmin ”suomalaisten näkökulmasta, suomalaisten kannalta, suomalaiseksi huono tulos”. Hollantilaiset ovat tunnetusti varsin pitkiä, joten lauseella ”mies oli hollantilaisittain lyhytkasvuinen” tarkoitettaneen, että ”mies oli hollantilaiseksi lyhytkasvuinen”. Kun todetaan, että ”olympialaisten järjestäminen olisi suomalaisittain melkoinen ponnistus”, kyse onkin vain siitä, että kisojen järjestäminen olisi Suomessa tai Suomelle melkoinen ponnistus.


HEIKKI HURTTA

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Kieli-ikkunassa 30.1.2001.