Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Pommi ja nukkuminen

Tämän lehden mielipideosastossa esitettiin (27.10.2002), että on väärin käyttää ilmausta ”nukkua pommiin”. Kirjoittajan mielestä sen pitää ehdottomasti olla ”nukkua ponniin”. Kielitoimistokin sai sapiskaa, kun se ”ei vaivaudu reagoimaan vääränlaiseen ilmaisuun”. Tuohon syytökseen on vastattava heti, ettei kielenhuolto ulotu puhekielen sanontoihin. Miten voisikaan? Sanonnat kulkevat omia polkujaan, joita kielentutkija voi seurata – jos pysyy perässä.

Tässä tapauksessa kielentutkija voi yrittää selvittää, missä päin Suomea ilmausta nukkua ponniin käytetään, mitä ponni merkitsee ja miksi useimmat tuntevat kuitenkin sanonnan muodossa nukkua pommiin.

Kirjoittaja on todennäköisesti oppinut nukkua ponniin -ilmauksen Oulun läänissä. Sillä alueella sitä murrearkiston tietojen mukaan lähinnä käytetään merkityksessä ’nukkua yli määräajan’ eli arkikielessä ”nukkua rokuliin”.

Ponniin nukkuminen esiintyy siis melko suppealla murrealueella. Paljon laaja-alaisemmin sana ponni sen sijaan tunnetaan murteissa ilmauksessa mennä ponniin. Sen merkitys voi olla hyvin konkreettinen: Auto voi mennä ponniin eli suistua tieltä jyrkässä kaarteessa. Juna menee ponniin, kun se joutuu väärälle raiteelle. Epäonnistumisesta tavalla tai toisella on kysymys, ja sanonnalla onkin myös yleismerkitys ’’epäonnistua, mennä myttyyn, mennä päin honkia’’. Mikä tahansa yritys voi siis mennä ponniin. – Paljon yleisemmin tämäkin sanonta tunnetaan muodossa mennä pommiin.

Kummassakin ponni-sanonnassa jää epäselväksi, mikä ponni on. Joissain murretiedoissa sen mainitaan merkitsevän vetistä kuoppaa tai leveää ja syvää kohtaa purossa. Näistä merkityksistä on hyvin vaikea johtaa polkua ponniin nukkumiseen tai ponniin menemiseen. Sen sijaan näiden kahden sanonnan välillä voi nähdä yhteyden: eräänlaista epäonnistumistahan se ponniin nukkuminenkin on.

Niin kuin sanottu, kumpikin sanonta on paljon tavallisempi asussa nukkua pommiin, mennä pommiin. Pommi on kuitenkin tässä yhteydessä varsin kummallinen sana. Mistä se on tullut? Olisiko selitys se, että ponni-sanaa tuntemattomat ovat sijoittaneet sen paikalle paljon tutumman sanan? Tähän tapaan ovat eräät muut sanonnat muuntuneet. Ajatus perustuu oletukseen, että ponni-sanonnat ovat alkuperäisempiä kuin niiden pommi-versiot. Tässäkin polunhaarassa kielentutkija empii: ei sanonnan kansanomaisuus merkitse aina, että sanonta on vanhempi kuin yleiskielessä tuttu muoto.

Pommi-sanontojen juuret ovat aivan toisaalla: ruotsin kielessä. Kyseessä ei kuitenkaan ole se räjähtävä pommi eli bomb. Ruotsissa on toinenkin sana, joka on vääntynyt pommiksi, nimittäin bom. Se merkitsee ohilaukausta tai ohiheittoa; niistä voidaan johtaa yleisempi epäonnistumisen merkitys. Mennä pommiin (myös: mennä pummiin) on siten käännöslaina. Tavallaan myös pommiin nukkumisen voi katsoa ohilaukaukseksi. Mutta onko tällä bom-pommilla muuta yhteyttä murresanaan ponni kuin samantapainen käyttö, sitä kielentutkija jää pohtimaan.


TARU KOLEHMAINEN

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Kieli-ikkunassa 5.11.2002.