Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Mikä se?

Lehdessä kirjoitettiin pyöräilijöiden yliolkaisesta suhtautumisesta tieliikennelakiin: ”Myös valottomia polkupyöriä liikkuu kaupungilla poikkeuksellisen paljon, vaikka niiden käyttö on pakollista pimeällä ja hämärällä.” Tarkka lukija kiinnittää tässä huomiota sanaan niiden, joka on ne-pronominin monikkomuoto.

Pronominit viittaavat johonkin tavallisesti jo edellä mainittuun sanaan tai ilmaukseen. Ne – yksikössä se – viittaa yleensä edellisen lauseen tekijään eli subjektiin, joskus myös kohteeseen eli objektiin. Esimerkkivirkkeessä ei ole objektia, mutta subjekti on: polkupyöriä. Mitä lehdessä siis väitetään? Pimeässä pitää ajaa valottomalla polkupyörällä!

Uutistekstissä, ja asiatekstissä ylimalkaan, viittauksen tulee olla selvä ja yksiselitteinen. Tätä vaatimusta ei täytä seuraava talousuutisen kohta: ”Suomi-yhtiön ja Fennia-ryhmän edustajat kertoivat viime viikolla, että ajatus yhteistyöstä elää yhä. Suurimman markkinaosuuden Suomi–Fennia-ryhmä saisi työeläkevakuutuksissa, jos Ilmarinen lähtee siihen mukaan.” Mihin siihen-pronomini viittaa? Muodollisesti se saattaisi viitata joko Suomi–Fennia-ryhmään tai markkinaosuuteen, mutta asiallisesti näin ei voi olla. Viittauksen oikea kohde on edellisen virkkeen sana yhteistyö. Se hahmottuu kuitenkin huonosti vasteeksi, koska se on kaukana ja subjektina olevan ajatus-sanan määrite. Selvintä olisi sanoa: ”jos Ilmarinen lähtee yhteistyöhön mukaan”.

Joskus takavuosina julkaistiin kiinni otetusta koirasta ilmoitus: ”Koiranomistajat ilmoittautukoot viikon kuluessa, muussa tapauksessa ne tapetaan.” Ne-sana viittaa tässä koiranomistajiin – muuta monikollista vastetta edellä ei ole. Ihmisiin on yleiskielessä kuitenkin tapana viitata sanalla he, joten yhteydestä tietenkin ymmärtää, mihin tappouhkaus kohdistuu. Tahattoman komiikan – tai tragiikan – välttää, kun vaihtaa ne-sanan sanaksi koira. Toiston välttämiseksi voi sanoa ”omistajat ilmoittautukoot”.

Kohennusta kaipaa myös seuraava uutistekstin kohta: ”Hankoniemen tiellä kulkee noin 4 000 autoa vuorokaudessa. Siitä viidennes on raskasta liikennettä.” Sanalla siitä ei ole edellä selvää viittauskohtaa; se viittaa sanojen takana olevaan ajatukseen. Täsmällisempää olisi sanoa määrästä viidennes tai niistä viidennes.

Mitä vikaa on alun polkupyörä-virkkeessä? Sanalla niiden pyritään viittaamaan valo-substantiivin monikkomuotoon, mutta semmoista ei edellä ole – on vain adjektiivi valottomia. Kirjoittaja on ehkä halunnut välttää toistoa, mutta toisto on pienempi paha kuin väärä tai epäselvä viittaus. Tekstin saa siis selvemmäksi, kun korvaa sanan niiden sanalla valojen: ”Myös valottomia polkupyöriä liikkuu kaupungilla poikkeuksellisen paljon, vaikka valojen käyttö on pakollista pimeällä ja hämärällä.”

Huonoa viittausta puolustellaan joskus sillä, että asian ymmärtää tekstiyhteydestä. Vaikka hyvällä tahdolla ymmärtäisikin, onko syytä pysäyttää lukija ja vaivata häntä miettimään oikeaa tulkintaa?


MAIJA LÄNSIMÄKI

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Kieli-ikkunassa 18.3.2003.