Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Lähdetäänkö liikenteeseen?

Lehdessä kerrottiin kaupungin iltaelämästä: ”Ihmiset lähtevät myöhemmin liikenteeseen kuin ennen. Terassille tullaan kymmenen jälkeenkin, ja täältä mennään vaikka tanssimaan.”

Kun nuori lähtee liikenteeseen, hän on yleensä menossa huvittelemaan. Samaa ilmausta käyttävä varttuneempi ihminen puolestaan voi olla lähdössä vaikkapa asioitaan hoitamaan. Sanonta on ollut käytössä ainakin parikymmentä vuotta.

Sanan liikenne ihmisten tai tavaroiden kuljetukseen liittyvä merkitys on vuodelta 1847. Vierasperäinen ”trafiikki” haluttiin korvata kotoperäisellä sanalla. Myös tällä voidaan kuvata ihmisten liikkumista. ”Oli kova trafiikki”, kun esimerkiksi juhlissa kävi paljon vieraita.

Liikenteessä olemisesta ja liikenteeseen lähtemisestä on tullut suosittu ilmaus. Sitä käytetään monenlaisissa yhteyksissä, suorastaan koomisestikin, kuten lehtikielen poiminnoista näkyy: ”Tarhatut villisiat lähtevät liikenteeseen ja hyppelevät sitten koko yön.” ”Plussa-kortteja on liikenteessä 1,8 miljoonaa.” ”Helteellä juomat lähtevät liikenteeseen.” ”Huhu näyttelijän rintaleikkauksesta lähti liikenteeseen.”

Liikenne on myös vanha murresana. Vasikat seuraavat ”ihmisen liikennettä” navetassa (Padasjoki), ja hitaalla ihmisellä on ”liikenne semmoesta väekkymistä” (Konginkangas). Yleiskielessä käytettäisiin sanaa liike tai liikkuminen.

Useimmat nne-johtimiset sanat ovat maastotermejä, sellaisia kuin harjanne, painanne, selänne, syvänne. Murresana liikenne sen sijaan on merkitykseltään teonnimi, ihan niin kuin liike ja liikkuminen. Myös nykykielen sanaa liikenne voidaan väljästi luonnehtia jonkinlaiseksi teonnimeksi, vaikka se onkin erikoistunut merkitykseltään.

Murresana liikenne on muodollisen kantasanansa liike synonyymi. Liike ja liikenne eivät ole aina muutoinkaan tahtoneet pysyä erossa toisistaan. Esimerkiksi Lönnrotin suomalais-ruotsalaisessa sanakirjassa (1870) mainitaan trafik-sanan vastine-ehdokas keinoliike. Suomen kielen perussanakirjassa (1992) todetaan, että liikealalla termeinä käytössä olevat raha- ja maksuliike ovat yleiskielessä tavallisemmin raha- ja maksuliikenne.

Ilmaus lähteä liikenteeseen, olla liikenteessä on peräisin nuorisoslangista. Se on ilmeisesti alkuaan ollut tahallinen poikkeusmuoto, kielivitsi. Kaikki vitsit eivät kuitenkaan avaudu, ja ajan mittaanhan ne voivat muutenkin laimeta. Siksi joitakuita puhe liikenteeseen lähtemisestä ärsyttää suunnattomasti, ja joillekuille se on täysin asiallinen ilmaus.


MAIJA LÄNSIMÄKI

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Kieli-ikkunassa 20.6.2000.