Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kontrollööristä controlleriin

Viime vuosisadan alussa oli Suomen rautateillä ja tullissa kontrollööreiksi kutsuttuja virkamiehiä. Pohjana oli ruotsin kautta lainattu ranskan sana contrôle. Tämä valvontaa ja tarkastusta tarkoittava sana on puolestaan peräisin yhdyssanasta contrerolle, jolla kuvattiin tarkistusluetteloa.

Jo Otavan Pieni tietosanakirja, joka on painettu vuosina 1925–1928, antaa kontrollöörin synonyymiksi tarkastajan. Tämä on sittemmin syrjäyttänyt nykykorvaan koomiselta kuulostavan vierassanan.

Muodoltaan kontrollööri oli tyypillinen vierassana, jonka tunnistaa vierasperäiseksi äännerakenteen perusteella. Helposti on myös tunnistettavissa sen yleiseurooppalainen pohja, jota on kuitenkin ääntämisen helpottamiseksi kotoistettu. Tällöin vierasperäinen alun c-kirjain on muutettu äänneasun mukaisesti k:ksi. Myös -ööri-loppu mukailee ranskan -eur-tekijäjohtimen äännösasua.

Vajaa vuosisata myöhemmin, 1990-luvun alussa, vierastitteli teki paluun suomen ammattinimikkeistöön, nyt kuitenkin englanninkielisessä asussa controller. Erityisen suosittu se on ollut talousalan tittelissä business controller. Kyseessä on taloushallinnon asiantuntija, jonka suomenkieliseksi vastineeksi on tarjottu muun muassa talousjohtajaa ja laskentapäällikköä sekä kotoistettua kontrolleria.

Vilkaisu viikonlopun työpaikkasivuille kertoo sanan vankasta suosiosta myös 2000-luvulla: haussa on kymmenisen controller-pohjaista työnimikettä, financial ja accounting controllereista aina työkykycontrolleriin. Varsinkin suomea ja englantia sekoittavan työkykycontrollerin tehtävänkuvaa lukiessa herää kysymys, onko hienolta kuulostava vieraskielinen titteli levinnyt käytössä jo varsinaisen alansa ulkopuolelle.

Ilmoitus ei nimittäin mainitse toimenkuvaan kuuluvan mitään taloushallintoon vivahtavaa, saatikka aiempaan tarkastamiseen tai valvontaan kuuluvia tehtäviä. Päinvastoin, työhön mainitaan kuuluvan työkykyyn liittyvät asiantuntija- ja kehittämistehtävät. Tällöin olisikin tuntunut luontevammalta hakea vaikkapa työkykyasiantuntijaa. Näin olisi myös vältytty kahden kielen sekamuodolta.

Kahden kielen saralla on kunnostautunut myös valtionhallinto, sillä valtiovarainministeriöstä löytyy valtiovarain controller -toiminto, joka on ministeriön verkkosivujen mukaan ylimmän johdon neuvonantaja ja ohjauksen laatua varmistava valvontaviranomainen. Tuntuisikin luontevammalta puhua esimerkiksi valvonta- tai tarkastusyksiköstä, varsinkin kun toiminto käsitetään suomen kielessä vain yhdeksi toiminnan vaiheeksi. Oudolta tuntuu myös toiminnon esiintyminen neuvonantajana tai valvontaviranomaisena.

Vaikea onkin ymmärtää, miksi ministeriö ei ole valinnut yksikölleen kokonaan suomalaista nimeä, esimerkiksi valtionvarain valvontayksikköä, jos tästä kuitenkin sen toiminnassa on kyse. Näin se olisi voinut myös toimia mallina liike-elämälle. Kahta kieltä sekoittavassa termissä on myös usein vaarana, että siitä tulee käsittämätön kummallakin kielellä.


INKALIISA VIHONEN

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Kieli-ikkunassa 6.12.2005.