Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kehityksen kelkassa

Työtä, työmenetelmiä ja työyhteisöjä kehitetään. Jotta työntekijä pysyy ajan tasalla ja vauhdissa mukana, hänen täytyy jatkuvasti kehittyä. Menestyäksemme meidän tulee saada ”alamäki pysäytetyksi ja kehityksen kelkka käännetyksi kohti valoisampia aikoja”, kuten muuan kirjoittaja lennokkaasti asian ilmaisee.

Sana kehittää tarkoittaa jonkin muuttamista joksikin tai johonkin suuntaan, sana kehittyä vastaavasti muuttumista. Sairauksien hoitoa kehitetään muun muassa uusien lääkkeiden ja leikkausmenetelmien avulla. Lopputulos on kehittämisen jälkeen arvokkaampi kuin lähtökohta. Vai onko?

Eräs perinteikäs kahvila on lopettanut pöytiintarjoilun ja siirtynyt itsepalveluun. Lehdistötiedotteessa muutosta nimitetään kehittämiseksi. Niin sanottu tuottavuus on ilmeisesti parantunut, mutta asiakastyytyväisyys ei. Monien asiakkaiden mielestä kehittäminen on tässä tapauksessa samaa kuin palvelun huonontaminen – siis kiertoilmaus.

Mitä kehittäminen, kehittyminen ja kehitys oikeastaan tarkoittavat, ja mikä on niiden tausta? Sana kehitys tarkoittamassa aktiivista tekoa – kehittämistä, selvittämistä – mainitaan sanakirjoissa 1850-luvulta lähtien. Tapahtumisen – kehittymisen, edistymisen – merkityksessä kehitystä on alettu käyttää 1880-luvulla. Aiemmilla vuosikymmenillä kehittymisestä käytettiin muun muassa sanoja kehkeäminen ja kehkeyminen.

Kun jostakusta kehittyy loistava taiteilija, hän kasvaa, kypsyy, edistyy. Kun kehitetään kasvilajikkeita, pyritään saamaan aikaan jotain uutta ja parempaa. Suunsoiton kehittyminen riidaksi tai riidan kehittäminen sen sijaan on yleensä ikävä, huono, kielteinen, ei-toivottava muutos.

Kehittää on myös murresana. Se tarkoittaa laajalti länsimurteissa purkamista, selvittämistä. Esimerkiksi liian tiheäsilmäiseksi kudottu verkko tai liian tiukka sukankudin pitää kehittää eli purkaa. Kuivuvaa heinäkarhettakin voidaan kehittää eli pöyhiä, kohentaa. Näissä merkityksissä sana kehittää on esiintynyt kirjakielessäkin jo Agricolasta lähtien.

Miten verbi kehittää sitten on saanut nykyisen merkityksensä? Esikuvat eivät ole olleet kaukana. Kehittymistä tarkoittava ruotsin utvecklas perustuu suunnilleen samoihin aineksiin kuin auki kiertymistä tarkoittava vecklas upp. Saksan verbi entwickeln merkitsee samaten sekä kehittämistä että auki kehimistä, purkamista.

Entä alkuperä? Kehittää on muodostettu sanasta kehä kuten myös verbi kehiä. Kehiminen on langan tms. kiertämistä jonkin ympärille tai jonkin ympäriltä. Yhtä lailla kehittäminen voi olla erisuuntaista, johtaa hyvään mutta joskus myös huonoon tulokseen.


MAIJA LÄNSIMÄKI

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Kieli-ikkunassa 8.7.2007.