Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kaksi kertaa enemmän ja vähemmän

On selvää, että kaksi kertaa kaksi on neljä. Paljonko on kaksi kertaa enemmän tai vähemmän ja puolet enemmän tai vähemmän?

Kielitoimisto on ottanut ilmaukseen ”kaksi kertaa enemmän (tai suurempi)” kantaa jo 1950-luvulla. Kanta perustuu vanhaan ja kielessä vakiintuneeseen käytäntöön, ja se on sittemmin toistettu muun muassa yleiskielen sanakirjoissa.

Yleisen kielenhuoltokannan mukaan ”kaksi kertaa enemmän” merkitsee samaa kuin ”kaksi kertaa niin paljon”. Jos juon tänä aamuna kaksi kertaa enemmän kahvia kuin eilisaamuna, jolloin join kupillisen, juon nyt kaksi kupillista.

Kilpailevan tulkinnan mukaan ”kaksi kertaa enemmän” merkitsee samaa kuin ”kolme kertaa niin paljon”. Joisinkin kahvia yhden kupillisen plus kaksi kertaa yhden kupillisen eli yhteensä kolme kupillista. Tulkinta on johdonmukainen, mutta tavalliselle kielenkäyttäjälle se on mutkikkaampi, kun pitää sekä kertoa että laskea yhteen.

Koska erilaista tulkintaa esiintyy, ehdotonta täsmällisyyttä vaativissa yhteyksissä sanontaa ”kaksi kertaa enemmän” on varminta välttää. Esimerkiksi sopimuksessa ei kannata sitoutua siihen, että toimittaa tavaraa kaksi kertaa enemmän kuin ennen. Yksiselitteisempää on sanoa ”kaksi kertaa niin paljon kuin ennen” ja vielä ilmaista toimitettava määrä numeroin.

Kaksinkertaista määrää tarkoittaa yleiskielessä myös ”puolet enemmän (suurempi)”, vaikka matemaattisesti ajateltuna on epäjohdonmukaista, että puolet enemmän voi olla yhtä paljon kuin kaksi kertaa enemmän. Fraasi on kiteytynyt vain kaksinkertaisen määrän ilmaisemiseen. Niinpä ”kolmannesta enemmän” ei tarkoita samaa kuin ”kolme kertaa niin paljon”. Kaksinkertaista määrää ilmaistaan muinkin tavoin: ”kaksin verroin enemmän (suurempi)”, ”kahta enemmän (suurempi)”.

Entä miten pitäisi tulkita ilmaus ”kaksi kertaa vähemmän (tai pienempi)”? Vakiintunut tapa on tulkita sen merkitsevän samaa kuin ”puolet”. Esimerkiksi jos juon tänään kaksi kupillista kahvia ja huomenna kaksi kertaa vähemmän, juon huomenna vain kupillisen. Samaa kuin ”kaksi kertaa vähemmän” merkitsee ”puolet tai puolta vähemmän”.

Ilmauksia, joissa vertailtava on pienempi kuin vertailun kohde, on hankalampi hahmottaa kuin suurempaa pienempään vertailevia. Edes ”kaksi kertaa niin vähän” ei ole sen helpompi tulkita kuin ”kaksi kertaa vähemmän”. Selvempää onkin käyttää muuntyyppisiä ilmauksia: ”nykyinen työmatkani on puolet entisestä”, ”uutta pesuainetta tarvitaan vain puolet entiseen verrattuna”. Myös ”puolet vähemmän” hahmottuu vaivatta: ”Juon kahvia huomenna puolet vähemmän kuin tänään.”


SALLI KANKAANPÄÄ

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Kieli-ikkunassa 8.11.2005.