Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Askaisista jenkkeihin

Monet inen-loppuiset Suomen paikannimet taipuvat monikollisina: Askaisissa, Paraisilla, Joroisista, Paattisilta, Ikaalisiin, Jokioisiin tai Jokioisille. Monikollisena taipuu myös semmoinen historiallisesti katsoen nuori nimi kuin Kauniainen (Kauniaisissa). Taivutuksensa monikollisuuden takia tämä nimityyppi muodostaa oman, miltei kaikista muista paikannimistä poikkeavan ryhmänsä.

Mistä tällainen taivutus johtuu? Lauri Hakulinen on selittänyt Suomen kielen rakenne ja kehitys -teoksessaan, että paikannimityyppi on kehittynyt henkilöön viittaavista sanoista. Askaisissa olisi alkujaan tarkoittanut ’askaisten joukossa, parissa’, ja askaiset olisivat olleet talon tai kylän asukkaita. Perusmuototyyppi Askainen, Ikaalinen on oikeastaan nuori, 1800-luvulla oppitekoisesti käyttöön otettu: aiemmin on käytetty Ikaalisten pitäjä -tyyppisiä ilmauksia, ja onpa käytössä ollut sellaisia taivutusmuotojen pohjalta muodostettuja perusmuotoja kuin Ikaalisi.

Nykykielessäkin on rakenne, joka muodostukseltaan rinnastuu vanhaan Askaisissa-paikannimityyppiin. Tämän rakenteen yleisin edustaja on sävyltään arkinen jenkeissä (jenkkeihin, jenkeistä) ’Yhdysvalloissa’. Tällaisia ’jossakin olemista’ merkitseviä ilmauksia näkyy kuitenkin voitavan muodostaa myös monista muista sellaisista jonkin maan asukkaiden nimityksistä, jotka eivät ole suomalainen-, ruotsalainen-tyyppisiä johdoksia.

Internet-haku paljastaa, että jenkeissä-tyyppisiä ilmauksia on yllättävän paljon. Useimmiten ne pohjautuvat sävyltään leikilliseen, arkiseen, slanginomaiseen tai jopa halventavaksi katsottavaan kansallisuuden nimitykseen. Eräässä esimerkissä pohdittiin, ”miksi neukuissa (’Neuvostoliitossa’) oli vakaa hintataso”. Samantyyppisiä ovat ausseissa ’Australiassa’, irkuissa ’Irlannissa’, japseissa ’Japanissa’, ryssissä ’Venäjällä’ ja sveduissa ’Ruotsissa’.

Joissakin tapauksissa käytetään paikkaan viittaamassa myös sävyltään neutraalia kansallisuuden nimitystä. Verkossa olevan tiedeuutisen otsikko kertoo, että  ”suomalaiskirja kaamosmasennuksesta palkittiin Briteissä” (’Britanniassa’). Muita tämäntapaisia ovat saudeissa ’Saudi-Arabiassa’, skoteissa ’Skotlannissa’ ja tšekeissä ’Tšekin tasavallassa’.

Jenkeissä-tyyppisiä ilmauksia kirjoitetaan kahdella lailla: joko isolla tai pienellä alkukirjaimella. Molempia tapoja voi perustella. Ison kirjaimen käyttöä tukee se, että jenkeissä-tyyppiset ilmaukset vertautuvat maiden nimiin, pienen kirjaimen käyttöä taas se, että kansallisuuden edustajan nimitykset kirjoitetaan pienellä. Nimistönhuolto edustaa jälkimmäistä kantaa. Selvyyden vuoksi briteissä kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella riippumatta siitä, viitataanko sanalla Britannian asukkaisiin vai itse Britanniaan.


HEIKKI HURTTA

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Kieli-ikkunassa 4.3.2003.