Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Mukaan virkakielikampanjaan?

Lokakuun 13. päivänä aloitetaan kampanja hyvän virkakielen puolesta. Entä jos sinunkin virastosi osallistuisi siihen? Kampanjalla kannustetaan valtion ja kuntien viranomaisia parantamaan kielenkäyttöään ja käyttämään apuna Hyvän virkakielen toimintaohjelman suosituksia. Nyt on siis mitä parhain hetki järjestellä uudelleen kirjoittamisen käytäntöjä ja työstää tärkeitä tekstejä. Kampanja jatkuu vuoden 2015 loppuun.

Toimintaohjelma tarjoaa virastoille ja kunnille kymmenen keinoa, joiden avulla virkakielestä saadaan hyvä väline sekä asioinnille kansalaisten kanssa että viranomaisten omalle työskentelylle. Kampanjassa muistutetaan myös selkokielen käytön tarpeesta. Tiivistettynä löydät keinot toimintaohjelman liitteenä olevasta Viraston huoneentaulusta virkakielen parantamiseksi (esim. linkistä toimintaohjelma sivulta www.kotus.fi/virkakieli).

Tarjolla apuvälineitä ja esimerkkivirastoja

Kampanjassa annetaan apua toimintaohjelman suositusten soveltamiseen käytännössä. Verkkoon tulee virastojen käyttöön erilaisia apuvälineitä. Yhden avulla voi myös sinun virastosi selvittää, miten virkakieleen vaikuttavien työjärjestelyjen laita on ja mitä vielä tarvittaisiin. Toisen avulla voitte tarkistaa, onko yksittäinen teksti tarkoitukseensa toimiva vai olisiko sitä syytä vielä parantaa. Kolmas paljastaa, sujuuko nimien muodostaminen teillä niin, että tuloksena ovat hyvät, ymmärrettävät ja oikeaan paikkaan viittaavat nimet. Keskustelun avuksi on tarjolla esityspaketit hyvästä virkakielestä, hyvistä nimistä ja selkokielestä.

Virastot saavat kampanjan aikana myös esimerkkejä toimintaohjelman suositusten toteuttamisesta. Kampanjalla on nimittäin pilottivirastoja ja -kuntia: Tampereen kaupungin lisäksi pilottivirastoihin kuuluvat esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriö hallinnonaloineen, Kela ja Verohallinto. Pilotit toteuttavat joitakin Hyvän virkakielen toimintaohjelman suosituksia ja kertovat työnsä etenemisestä kampanjan kuluessa. Pilottien kokemusten perusteella tehdään ohjeita muiden viranomaisten avuksi kampanjan loppupuolella.

Verkkokampanjaa

Jo nyt voi seurata kampanjan Facebook-sivua Virkakielikampanja ja Kotimaisten kielten keskuksen sivuja, mutta 13.10. avataan varsinaiset kampanjasivut (www.virkakielikampanja.fi), joilla kerrotaan kampanjan edistymisestä. Sieltä löydät esimerkiksi virastojen apuvälineet, esityspaketit ja tulostettavat virkakielijulisteet. Sivuilla tiedotetaan kampanjan tilaisuuksista ja muista tempauksista sekä kerrotaan pilottien kuulumisia. Twitterissäkin kuulet kampanjasta. Näin voit seurata kampanjaa sen koko keston ajan.

Virkakielikampanjan sivuilta saat lisäksi monenlaista tietoa virkakielestä ja kuulet virkakieleen liittyviä uutisia, esimerkiksi siitä, kuinka lokakuun kolmattatoista vietetään muualla maailmassa. Se on nimittäin kansainvälinen selkeän kielen päivä, jolloin kansalaiset ja viranomaiset eri puolilla maailmaa tempaisevat ymmärrettävien tekstien puolesta.

Kampanjan järjestävät valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hanke, Kotimaisten kielten keskus, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, eduskuntatiedotus, Kuntaliitto ja Kehitysvammaliitto (Selkokeskus). Avajaistilaisuus pidetään eduskunnan Kansalaisinfossa kello 14.

Hyvään virkakieleen kuullen ja kokeillen

Tuntuuko lokakuun kolmastoista päivä sinusta huonolta valinnalta kampanjan avajaispäiväksi? Sehän sattuu olemaan myös kansainvälinen epäonnistumisen päivä. Sen vietolla muistutetaan, että virheistähän juuri oppii. Joka ei yritä muutosta, ei tee erehdyksiäkään − tai ainakin toistaa turvallisesti vanhoja virheitä. Nyt lokakuun kolmantenatoista voisi vaihtaa näkökulmaa ja kuulostella entistä tarkemmin, miten järjestelmät ja tekstit toimivat kansalaisten, muiden yhteistyökumppanien ja asiakkaiden mielestä. Siis mukaan virkakielikampanjaan! Virkakielen kehittäminen on paitsi hyödyllistä myös hauskaa.

AINO PIEHL

Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 8.10.2014.