Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Europuolueet käyvät eurovaaleihin


Kesäkuun 7. päivänä järjestetään Suomessa Euroopan parlamentin vaalit. Epävirallisemmin, esimerkiksi tiedotusvälineissä, vaaleja voi nimittää myös eurovaaleiksi tai EU-vaaleiksi. Mahdollinen nimitys on myös eurooppavaalit, mutta kaksi edellistä ovat tutumpia ja oikeinkirjoituksen kannalta ongelmattomampia.

Suorassa kansanvaalissa valitaan kustakin Euroopan unionin jäsenmaasta tietty määrä edustajia Euroopan parlamenttiin, josta käytetään lyhennettä EP. Tämä lyhenne ei ole kovin tunnettu, ja siksi varsinaisen nimen ja lyhenteen sijaan käytetään usein epävirallisesti nimitystä europarlamentti. Myös EU-parlamentti on lyhyempi ja kaikille selvä nimitys.


Puolueet ja ryhmät

Euroopan unionissa toimii joitakin koko unionin laajuisia puolueita. Ne ovat yleensä jäsenmaiden puolueiden yhteistyöjärjestöjä. Ne voivat tietyin ehdoin saada rahoitusta EU:n budjetista, ja ovat siinä tapauksessa ”Euroopan tason poliittisia puolueita”. Suomeksi näitä voi nimittää myös europuolueiksi. Sen sijaan eurooppalaisista puolueista puhuminen voi aiheuttaa sekaannuksia.

Seuraavana on luettelo puolueista, jotka ovat saaneet vuonna 2008 rahoitusta EU:lta. Ne ovat jäsenmaiden puolueiden yhteistyöjärjestöjä. Luettelossa on ensin puolueen nimi suomeksi. Sitten on lyhenne, joka on tavallisesti englanninkielisen nimen mukainen. Monista puolueista käytetään eri kielillä omakielisiä lyhenteitä, mutta usein englanninkielinen lyhenne on Suomessa tunnetuin. Seuraavaksi on puolueen nimi englanniksi ja viimeisenä sen jäsenpuolue Suomessa.

Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen nimi on luettelossa kirjoitettu oikeinkirjoitussääntöjen mukaan kahdella a-kirjaimella. Nimen voi kirjoittaa myös siten kuin sen edustajat kirjoittavat eli samoin kuin Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen nimessä, jonka muoto on peräisin ajalta ennen nykyisten sääntöjen vakiintumista. Molemmat muodot ovat siis mahdollisia.

 


Puolueen nimi suomeksi


Lyhenne

   

Puolueen nimi englanniksi


Suomalainen jäsenpuolue


EU-demokraatit


EUDEU Democrats, Alliance for a Europe of Democracies   –


Euroopan demokraattinen puolue
EDP

European Democratic Party


   –

Euroopan kansanpuolue

EPP

European People’s Party


kokoomus, kristilliset


Euroopan liberaalidemokraattinen puolue
ELDR


European Liberal Democrat

and Reform Party


keskusta, RKP


Euroopan sosiaalidemokraattinen puolue (Huom! myös sosialidemokraattinen)ESP tai PES
Party of European Socialists


SDP
Euroopan vapaa allianssiEFAEuropean Free Alliance

Ålands Framtid


Euroopan vasemmistopuolue
EGP

Party of the European Left
tarkkailijajäsen

SKP
Euroopan vihreä puolue

EGP

European Green Party

 vihreät


Allianssi kansakuntien Euroopan puolesta

AEN


Alliance for Europe of the Nations

   – 

Euroopan itsenäisten demokraattien allianssi

ADIE


Alliance des Démocrates Indépendants en Europe (ADIE)

   –Parlamentissa puolueet muodostavat keskenään ryhmiä, jotka toimivat yhteisten periaatteiden mukaan. Lisäksi parlamentissa on mihinkään ryhmään kuulumattomia edustajia. Ryhmien nimet ovat taulukossa englanniksi, lyhenteet taas englanniksi ja ranskaksi, koska jälkimmäisiä käytetään paljon. Sosiaalidemokraattisen ryhmän kuten puolueenkin nimen oikeinkirjoituksessa on kaksi vaihtoehtoa. Nykyisen parlamentin ryhmät ovat suuruusjärjestyksessä seuraavat:

Ryhmän nimi suomeksi

Lyhenne


Ryhmän nimi englanniksi tai ranskaksi


Suomalaiset jäsenet


Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä


EPP-ED/

PPE-DE


Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats

kokoomuksen edustajatEuroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä

(Huom. myös sosiaalidemokraattinen)PES/

PSE

Socialist Group in the European Parliament (lyhenne PES sanoista Party of European Socialists)


SDP:n edustajat

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä

ALDE


Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

keskustan ja RKP:n edustajat


Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä

UEN


Union for Europe of the Nations Group


Vihreät / Euroopan vapaa allianssi ‑ryhmä


Greens/EFA

Verts/ALE


Group of the Greens/European Free Alliance

vihreiden edustajat

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto

GUE/NGL

Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left (GUE sanoista Gauche Unitaire Europeénne)


Vasemmistoliiton edustajat
Itsenäisyys/demokratia-ryhmä


IND/DEM


Independence/Democracy Group

   –

Sitoutumattomat

NI/NA


non-instricts  /  non-attached members

   – Edustajien nimitys

Parlamenttiin valittujen virallinen nimitys on Euroopan parlamentin jäsen. Tämän pitkän nimityksen rinnalla on useita epävirallisia. Voidaan puhua europarlamentaarikoista tai euroedustajista ja vielä tuttavallisemmin mepeistä (lyhenteestä MEP, Member of European Parliament). Tätä nimitystä käyttävät sekä Euroopan parlamentti että edustajat itse vähemmän muodollisissa yhteyksissä, esimerkiksi tiedotteissa, verkkosivujen uutisteksteissä ja blogeissa. Kun tekstistä on jo käynyt selville, mistä parlamentista on kyse, voidaan virallisessakin tekstissä käyttää lyhyempää ilmausta ja puhua myös pelkästään edustajasta.


Vaihtelua on, mutta se voi virkistää

Eduskuntaa nimitetään kaikissa yhteyksissä eduskunnaksi, eikä kansanedustajan rinnalla ole tarvittu lyhenteitä tai muita ilmauksia. Tämä on lyhyiden nimien etu, ja se kannattaisi nimityksiä laadittaessa muistaa. Joskus on hankalaa, että samasta asiasta on monenlaisia nimityksiä, joista yhdet ovat kotonaan virallisissa, toiset taas epämuodollisissa teksteissä. Toisaalta ilmausten runsaus ja tyylillinen vaihtelu antavat kirjoittajalle valinnanvaraa, kunhan ei synny epäselvyyttä siitä, että tarkoitetaan samaa asiaa.


AINO PIEHL


Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 6.5.2009.