Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

EU:n tuomioistuimen uudet lyhenteet ja sananen nimien ja lyhenteiden suunnittelusta

Lissabonin sopimus muutti Euroopan unionin rakenteita, ja samalla muuttui myös moni nimi. Entisestä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta tuli Euroopan unionin tuomioistuin, ja tämä toimielin koostuu nyt kolmesta tuomioistuimesta. Ne ovat unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin ja unionin virkamiestuomioistuin. Näistä unionin tuomioistuin ratkaisee esimerkiksi komission jäsenvaltioita vastaan nostamat kanteet ja jäsenvaltioiden tuomioistuinten esittämät ennakkoratkaisupyynnöt sekä komission jäsenvaltioita vastaan nostamat kanteet sekä asetuksen tai direktiivin pätevyyttä koskevat asiat. Unionin yleinen tuomioistuin puolestaan ratkaisee suurimmaksi osaksi kanteet, jotka yksityinen henkilö tai yritys on nostanut toimielinten toimia vastaan. Sen ratkaisuista voi oikeuskysymyksen osalta valittaa unionin tuomioistuimeen. Unionin virkamiestuomioistuin taas käsittelee EU:n virkamiehiä koskevat riita-asiat.

Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lyhenteet


Kun otetaan käyttöön uusia nimiä, tarvitaan uusia lyhenteitäkin. Euroopan unionin tuomioistuin on ottanut käyttöön seuraavat lyhenteet, ja niitä suosittelee myös Kielitoimisto:

Euroopan unionin tuomioistuin (toimielin) EUT
unionin tuomioistuinEUT
unionin yleinen tuomioistuinEUYT
unionin virkamiestuomioistuin EUVT
               
                                
Lyhenteessä on mukana kirjaimet EU, vaikka ne esiintyvät vain koko toimielimen nimessä. Ne ovat kuitenkin tarpeellista lisätietoa, joka auttaa heti yhdistämään lyhenteen oikeaan yhteyteensä. Jos lyhenteenä olisivat vain UT, UYT ja UVT, ne eivät samalla tavoin hahmottuisi EU:hun kuuluviksi. Tästä ratkaisusta seuraa, että koko toimielimellä ja unionin tuomioistuimella on sama lyhenne, mutta siitä tuskin on haittaa. Unionin tuomioistuin on toimielimen tunnetuin osa.

Viime vuonna myös Euroopan tilintarkastustuomioistuin otti käyttöön suomenkielisen lyhenteen. Se on ETT. Tämäkin on hyvä lyhenne: lyhyt, selkeästi alkukirjaimista muodostettu ja helppo taivuttaa, kuten Euroopan unionin tuomioistuimenkin nimien lyhenteet. On luontevaa käyttää suomenkielistä lyhennettä, kun varsinaiset ilmauksetkin ovat suomenkieliset. EU:n elimille on tarjolla englanninkielinenkin lyhenne, ja sellaista (ECA) Suomessakin ehdittiin jo käyttää tilintarkastustuomioistuimesta. Monille suomalaisillehan EU-asiat ovat tutuimmat englanniksi, koska he toimivat EU:ssa sillä kielellä.

Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lyhenteet on tarkoitettu lähinnä asiantuntijoiden käyttöön. Hallinnon asiakirjoissa viitataan moniin tuomioistuinten päätöksiin, ja silloin lyhenne on tarpeen. Tiedotuksessa kannattaa sen sijaan käyttää kokonaista nimeä, ja se on hyvä ilmaista aluksi silloinkin, kun asiantuntijatekstissä myöhemmin käytetään lyhennettä.

Nimien ja lyhenteiden muodostamiseen saa apua


Nimiä ja nimien lyhenteitä syntyy julkishallinnossa huimaa vauhtia, kun organisaatiokentän muutokset luovat uusia hallinnon yksiköitä, liikelaitoksia ja yhtiöitä. Muutoksen suunnittelijat keksivät yleensä myös perustettaville tai muutettaville organisaatioille nimet ja niiden lyhenteet. Tämä onkin kaikkein luontevin vaihtoehto, sillä he tuntevat uuden toiminnan luonteen parhaiten. Myös lyhenne on hyvä muodostaa pian. Ellei uuden nimen haltijavirastolla ole tarjota lyhennettä, alkavat muut kirjoittajat käyttää omia muodosteitaan, ja tästä saattaa seurata sotkua.

Muutosten vaikutukset voivat kuitenkin levitä laajemmalle kuin on ajateltukaan. Esimerkiksi aluehallintouudistuksen jäljiltä on mietitty työryhmässä, mitä virkanimikkeitä luotaisiin läänin-alkuisten tilalle, jossa ei esiinny uudistuksen käytöstä poistamaa sanaa lääni. Muiden muassa läänineläinlääkärille ja läänintaiteilijalle pitäisi löytää hyvä ja helppokäyttöinen vaihtoehto. Myös lyhenteet saattavat aiheuttaa ongelmia. Liikenteen turvallisuusviraston lyhenteestä Trafi ei oikein tiedä, onko se osa nimeä vai lyhenne, eikä sitäkään, miten se pitäisi kirjoittaa, kun viestinnässä käytetään oikeinkirjoitussääntöjen mukaista asua Trafi, mutta logossa TraFi on keskellä iso kirjain.

Nimien ja lyhenteiden laatijat voivat saada kielen asiantuntijoiden apua, ja sitä kannattaa käyttää. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielen- ja nimistönhuoltajat voivat kertoa, miten suunniteltu nimi sopii osaksi suomen kielen järjestelmää, mitä se tarkoitteestaan kertoo ja miten vaivatonta sitä on käyttää. Aluehallinnon nimitykset laadittiin ilman kieliapua, mutta virkanimiketyöryhmässä oli mukana Kotuksen virkakielenhuoltaja. Lyhenteen muodostaja taas saa neuvoja siitä, miten lyhenteitä muodostetaan ja millaiset lyhenteet ovat ilmaisevia ja helppokäyttöisiä. Lisäksi nimet ja lyhenteet pitäisi voida ilmaista myös ruotsiksi. Uusien nimien ja lyhenteiden suunnittelijat voisivat ottaa käytännöksi ainakin puhelun Kotimaisten kielten tutkimuksen neuvontapuhelimiin, kun luova hersyttelyvaihe on tuottanut tuloksia, mutta nimiä tai lyhenteitä ei ole vielä lyöty lukkoon.


AINO PIEHL

Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 26.5.2010.