Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

”Catzo, lue, etzi, ia tutki”

 – Agricola ja muut vanhan kirjasuomen sähköiset tekstit käytössäsi

RIITTA PALKKI
Vanhan kirjakielen päivät 6.–7.9.2007

Kotuksessa on Vanhan kirjasuomen sanakirjan oheistyönä koostettu parin viime vuosikymmenen aikana laaja sähköinen tekstikorpus. Korpuksessa on monipuolinen valikoima eri alojen kirjallisuutta. Mukana on mm. Agricolan koko tuotanto ja samanaikaiset muiden tekijöiden käsikirjasuomennokset, samoin ensimmäinen raamatunsuomennos ja tärkeimmät virsikirjat. Muuta hengellistä kirjallisuutta ovat esim. ruumissaarnat. Korpusteksteinä ovat myös kaikki Ruotsin vallan ajan maan- ja kaupunginlainsuomennokset sekä 1700-luvun puolivälissä suomennettu ”Ruotzin Waldacunnan Laki”. Myös satoja asetustekstejä sisältyy korpukseen. Muuta profaania kirjallisuutta ovat mm. almanakat ja Antti Lizeliuksen Suomenkieliset Tieto-sanomat sekä Kristfrid Gananderin tuotanto.

Viime joulukuussa avattiin Kotuksen aineistopalvelin Kaino, ja myös vanhan kirjasuomen aineistot ovat nyt verkossa kaikkien halukkaiden ulottuvilla. Korpuksessa on tällä hetkellä lähes 3,5 miljoonaa sanaa. Tekstit on jaettu lähinnä tekstilajeittain ja aihepiireittäin 12 hakemistoon. Puolet hakemistoista on hengellistä kirjallisuutta. Lakitekstit on koottu kaikki yhteen hakemistoon.

Kerron seuraavassa lyhyesti aineistosta. Esittelen lähinnä korpuksen sisältöä ja jonkin verran myös sen koostamista. Kerron myös aineistopalvelu Kainon hakumahdollisuuksista ja näytän muutamia hakuja.