Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Uudenvuodenpuheella rakennetaan yhtenäistä kansaa

Puheet kerätty kokoelmaksi, tutkimustuloksia saatavilla

Urho Kekkonen vuonna 1956. Kuva: Yle Elävä arkisto.
Urho Kekkonen puhuu 1956. Kuva: Yle.

Uudenvuodenpuhe on elävä traditio, jonka aloitti presidentti P. E. Svinhufvud vuonna 1935. Uudenvuodenpuheet on kerätty Kotimaisten kielten keskuksessa kokoelmaksi, joka sisältää kaikki puhetekstit vuoteen 2006 saakka, yhteensä yli 62 000 sanaa. Puheet ovat vapaasti luettavissa Kotuksen aineistopalvelussa.

Uudenvuodenpuheita on kautta aikojen yhdistänyt ennen kaikkea suomalaisuuden ja me-hengen rakentaminen. Puheissa on nähtävissä myös presidenttien ja aikojen välisiä eroja. Esimerkiksi puheiden pituus on vuosien saatossa vaihdellut rajustikin. Svinhufvudin puheet olivat hyvin lyhyitä, kun taas Ryti puhui pitkästi. Puheiden virkkeet ovat selvästi lyhentyneet. Erityisesti Kalliolla ja Rydillä virkkeet olivat pitkiä, keskimäärin 20 sanan luokkaa. Erityisesti Ahtisaarella ja Halosella on lyhyitä virkkeitä. Heidän puheissaan virkepituus on keskimäärin 10 sanaa. Aiempi virkkeiden monipolvisuus on väistynyt, ja nykyään uudenvuodenpuheen virke muodostuu tyypillisesti yhdestä päälauseesta.

Uudenvuodenpuheissa on substantiiveja, jotka toistuvat presidentti presidentiltä. Paljon käytetyt vuosi ja aika viittaavat siihen, että vuosi on vaihtunut ja näissä teksteissä on tapana katsoa sekä menneeseen että tulevaan. Kansa- ja kansalainen-sanojen sekä Suomen jatkuva suosio selittynevät osin sillä, että uudenvuodenpuheissa on tapana käsitellä kansakunnan tilaa. Jotkin puheiden yleisimmistä substantiiveista ovat selvästi sidoksissa kulloisiinkin maailmantapahtumiin, kuten Rydin ja Paasikiven suosima sota tai Ahtisaaren ja Halosen suosima unioni. Jonkinlaista mentaalista maapalloistumista on nähtävissä siinä, että uudenvuodenpuheissa on vähitellen päästy Suomesta Eurooppaan ja sitäkin avarampiin näkymiin: maailma on yhdeksänneksi suosituin Halosen substantiiveista. Kekkosen suosikkisanojen listassa kiinnittää huomiota taloussanaston merkittävyys.

Tasavallan presidenttien uudenvuodenpuheet Kotuksen aineistopalvelussa

Kansalaiset, tasavallan presidentti puhuu

Laskelmia uudenvuodenpuheista

Uudenvuodenpuheiden prosesseista

Lisätietoja: Vesa Heikkinen