Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Pisteet eivät vanhene

Yhä useampi tietää, mitä pistekirjoitus on, sillä sitä on esillä muun muassa pakkausmerkinnöissä ja julkisten tilojen opasteissa. Pistekirjoitusta kehitetään jatkuvasti vastaamaan nykyajan tarpeita, ja sitä tuotetaan samalla tavalla sekä paperilla että sähköisenä kuin näkevienkin kirjoitusta.

Maailman pistekirjoituspäivänä 4. tammikuuta haluttiin muistuttaa, että pistekirjoitus on monelle ainoa avain luku- ja kirjoitustaitoon. Pistekirjoitus on kuuteen pisteeseen perustuva, maailmanlaajuisesti käytössä oleva kohokirjoitusjärjestelmä, joka perustuu tuntoaistiin ja jota luetaan sormenpäillä. Se vastaa täysin näkevien tekstiä ja mahdollistaa luku- ja kirjoitustaidon sokeille, vaikeasti heikkonäköisille ja kuurosokeille. Puhuva apuväline (esimerkiksi äänikirja) ei korvaa pistekirjoitusta, eivätkä pistekirjoitus ja äänitteet ole toistensa vaihtoehtoja.

Pistekirjoitustaito edistää näkövammaisen ja kuurosokean henkilön itsenäistä selviytymistä. Se on tärkeää myös oikeinkirjoituksen kannalta: jotta viesti välittyy tarkasti, on tiedettävä esimerkiksi, milloin käytetään isoa kirjainta, miten käytetään välimerkkejä tai matemaattisia merkkejä sekä miten vierasperäiset sanat ja nimet kirjoitetaan. 

Painettua ja sähköistä pistekirjoitusta

Paperille tai muoville painettu pistekirjoitus vastaa painettua näkevien tekstiä, ja sitä voidaan tuottaa pistetulostimilla, pistekirjoituskoneella tai kirjoittamalla käsin taulun ja pistimen avulla. Sähköinen pistekirjoitus, jota luetaan pistenäytön avulla, vastaa tietokoneen näytöltä nähtävää elektronisessa muodossa olevaa tekstiä. Sähköinen pistekirjoitus tuotetaan elektronisesta tekstistä sormilla luettavaksi ruudunlukuohjelman ja pistekirjoitusnäytön avulla. Jotta näyttöruuduilla näkyvät tekstit olisivat muunnettavissa apuvälineillä sähköiseksi pistekirjoitukseksi, tekstien on oltava saavutettavia. Näkövammaisten Keskusliitto kertoi pistekirjoituspäivän uutisessaan, että näkövammaiset saavat vihdoin kosketusnäytöllä käytettävän virtuaalisen pistekirjoituskoneen näppäimistön, jolla kirjoitettu teksti, esimerkiksi sähköpostiviesti, näkyy vastaanottajalla normaalikirjoituksena.

Pistekirjoitustaidon ylläpitäminen ja hyödyntäminen edellyttää, että erilaista pistekirjoitusaineistoa ja tarvittavia apuvälineitä on riittävästi saatavilla, mikä ei aina ole itsestään selvää. Tätä asiaa ajaa Braille-neuvottelukunta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama pistekirjoituksen ja näkövammaisten oppimateriaalien asiantuntijaelin.

RIITTA ERONEN

Pistekirjoitus – miksi? Braille-neuvottelukunta

Maailman pistekirjoituspäivä 4.1. Näkövammaisten Keskusliitto