Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Hemmingin virret nykyisessä virsikirjassa

Viittaukset ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjan 1986 virsiin.
Lyhenne PC = Piae cantiones -laulukokoelman suomennos (1616).

Hemminki Maskulaisen sanoittamat virret 

24    Kas yöllä paimenille (Joulu)
49    Nyt, Herra, rauhaan mennä saan (Kynttilänpäivä ja Marian ilmestyspäivä)
50    Jumalaa kiittää sieluni (Kynttilänpäivä ja Marian ilmestyspäivä)
62    Sinua, Jeesus, piinattiin (Kristuksen kärsimys ja kuolema)
115  Oi Luoja, lohduttajamme (Helluntai)
141  Ne jotka täällä uskossa (Pyhäinpäivä)
144  Kuoleman jälkeen parempaa (Pyhäinpäivä)
152  On Kristuksen tulemus arvaamaton (Kirkkovuoden päätös)
157  Maailma täynnä turhuuttaan (Kirkkovuoden päätös)
192  Kylväjä lähti kylvämään (Jumalan sana)
221  Kiittäen nyt ylistämme (Pyhä ehtoollinen), säkeistöt 6–10
238  Avioliiton Jumala (Avioliitto)
258  Kiitetty olkoon Jumala (Jumalan armo Kristuksessa)
263  Vuorella Kristus kirkastui (Jumalan armo Kristuksessa), säkeistöt 1, 2, 4–6
325  Tulkaa ja riemuitkaa (Kiitos ja ylistys)
532  Taas siunattu päivä (Aamu ja ilta) (osa säkeistöistä Hemmingin suomentamia), säkeistö 6
627  Elämä murheen laaksossa (Kuolema ja iankaikkisuus), säkeistöt 2–6

Hemminki Maskulaisen suomentamat virret

4      Iloitse, morsian (Adventti)
16    Jeesus Kristus meille nyt (Joulu)
19    Syntyi tänne Jumala (Joulu)
20    Kaikki kansat riemuitkaa (Joulu)
21    Enkeli taivaan lausui näin (Joulu)
43    On kirkas aamutähti nyt (Loppiainen)
107  Oi Jeesus, yksin laupeus (Kristuksen taivaaseenastuminen)
114  Oi Pyhä Henki, Jumala (Helluntai)
158  Vihan päivä kauhistava! (Kirkkovuoden päätös)
181  Jumala täysi turva on (Kristuksen seurakunta)
221  Kiittäen nyt ylistämme (Pyhä ehtoollinen)
242  Jo vaietkoon vaikerrus, itku (Hautaus)
260  Niin suuresti on Jumala (Jumalan armo Kristuksessa)
264  On turmeltunut ihminen (Jumalan armo Kristuksessa)
277  (PC) Oi Kristus, taivaan kuningas (Katumus ja rippi)
294  Ihminen, synnissänsä (Usko Jeesukseen)
296  Sinuhun, Jeesus, ainoaan (Usko Jeesukseen)
300  (PC) Jeesuksen muisto ihana (Usko Jeesukseen)
322  Ajalla autuaalla (Kiitos ja ylistys)
346  Mä huudan, Kristus, sinua (Ahdistukset ja lohdutus)
398  Oi tulkaa, työtätekevät (Kutsu ja kuuliaisuus)
399  Taas armon kyllyydestä (Kutsu ja kuuliaisuus)
418  Apostolinsa maailmaan (Lähetys)
477  On Jumalassa turvani (Terveys ja sairaus)
532  Taas siunattu päivä nyt luo valoaan (Aamu ja ilta), säkeistöt 1, 2, 4, 5 ja 8
533  Sua kiitän, Jumalani (Aamu ja ilta)
589  Jumala, meille armossa (Rauha ja vapaus), säkeistöt 2 ja 3
608  Kun saapunut on hetkeni (Kuolema ja iankaikkisuus)