Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Nivelvaiheessa

Onko lapsesi koulujen taas alettua nivelkohdassa tai jopa nivelvaiheessa?

Sanan nivel merkitys on laajentunut ensin biologiasta ja anatomiasta tekniikkaan, ja sitten sanaa nivelkohta on alettu käyttää tarkoittamaan yleisesti siirtymäkohtaa, vaikkapa näytelmän tekstissä. Erityismerkityksen nivelkohta on saanut koulu- ja opetusalalla: se on ”asetuksessa määritelty tuntijaon osioiden välillä olevan vuosiluokan päätöskohta, johon tuntijako kiinnittyy ja joihin opetussuunnitelman perusteissa on laadittu hyvän osaamisen kuvaukset. Nivelkohdat vaihtelevat oppiaineittain.”

Nivelvaiheita opintiellä ovat esimerkiksi esiopetuksesta kouluun siirtyminen sekä koulussa kolmannelle luokalle ja sitten taas seitsemännelle eli yläkouluun menon vaihe. – Yläkouluun, tosiaan: tuskin oli totuttu peruskoulu-uudistuksen mukanaan tuomiin asteisiin, kun niistä opetussuunnitelman perusteissa 2004 luovuttiin ja ryhdyttiin puhumaan yhtenäisestä perusopetuksesta ja koulussa esimerkiksi luokista 1–4 ja 5–6. Uuskäyttöön etsittiin välillä jo unohtuneet sanat alakoulu ja yläkoulu. Perusopetuslaki määrittää perusopetuksen kuitenkin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka laajimmillaan kattaa jopa vuosiluokat 0–10, kun mukaan lasketaan esikoulu ja tarvittaessa lisäopetus eli entinen kymppiluokka.

Nivelvaiheella saatetaan tarkoittaa samaa kuin nivelkohdalla, mutta opetusalan terminä sillä on oma merkityksensä: opiskelun nivelvaiheiksi kutsutaan siirtymävaiheita kouluasteelta toiselle.

Nivelvaihe esiintyy paitsi alan teksteissä, joskus myös uutisissa, erityisesti silloin, kun kerrotaan, kuinka moni peruskoulun päättäneistä on jäänyt vaille jatko-opiskelupaikkaa. Tähän siirtymävaiheeseenhan liittyy vaara pudota koulutuksen ulkopuolelle ja syrjäytyä, joten siihen kiinnitetään huomiota myös julkisuudessa.

Peruskoulun tuntijakoa ollaan paraikaa uudistamassa. Kun uusi tuntijako aikanaan vahvistetaan, muuttuvat opetussuunnitelmatkin, ja kansalaisten on taas opeteltava uutta terminologiaa. Toivottavasti lausunnonantajat ja päättäjät kiinnittävät huomiota myös termien selkeyteen ja läpinäkyvyyteen. Jos opetukseen liittyvät käsitteet nyt tuntuvat vaativan selvitystä, apua voi hakea Koulualan sanastosta (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Vanhempainliitto), joka on luettavissa internetissä.

RIITTA ERONEN

Julkaistu Hiidenkivi-lehdessä 4/2010