Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Nimiaineistot

Kotuksen suomen-, ruotsin- ja saamenkieliset nimiaineistot on koottu Nimiarkistoon. Aineistot sisältävät arvokasta tietoa paitsi nimistön- ja kielentutkijoille myös arkeologeille, historiantutkijoille, kansatieteilijöille, luonnontieteilijöille ja sukututkijoille.

Nimiarkisto

Nimiarkiston pääaineistoja ovat paikannimikokoelmat Suomesta ja Suomen lähialueilta, henkilönnimikokoelmat, asiakirjanimikokoelmat ja karttakokoelmat. Alkuperäiskokoelmat ovat etupäässä manuaalisia. Paikannimikokoelmat ovat myös  digitaalisessa muodossa tutkijoiden käytettävissä.

Kokoelmien metatiedot ovat kokoelmatietokannassa. Paikannimikokoelmien osalta tiedot ovat kokonaan tietokannassa ja henkilönnimikokoelmien osalta täydentyvät vielä. Tietokannasta pääsee etsimään myös vuonna 1972 koululaisille järjestetyn nimikeruukilpailun tietoja kerääjä-, koulu- ja kuntakohtaisella haulla.

Nimistökirjasto

Kotuksen kirjaston yhteyteen sijoitettu nimistökirjasto on maan ainoa onomastinen eli nimistöntutkimukseen erikoistunut kirjasto. Kirjasto täydentää arkiston kokoelmia.

Kirjaston kokoelmissa on sekä suomalaista että ulkomailla ilmestynyttä nimistökirjallisuutta ja onomastisia aikakauslehtiä ja -kirjoja eri maista. Kirjastossa on myös Suomen paikallishistorioita sekä yliopistoissa tehtyjä nimistöaiheisia opinnäytteitä.Nimiarkisto
Nimiarkiston kokoelmia. Kuva: Kotuksen arkisto.