Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Toiminnasta raportointi

Kotimaisten kielten keskuksen suunnitelma- ja seurantatiedot kootaan tälle sivulle. Sivu toimii myös keskuksen asiakirjasivuna valtionhallinnon Netra-raportointijärjestelmässä. (Vuoteen 2012 Kotuksen virallinen nimi oli Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.)

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kotimaisten kielten keskuksen väliset tulossopimukset sekä tilinpäätöskannanotot ovat PDF-tiedostoina ministeriön sivuilla.