Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

 

Osastot ja yksiköt


Kotuksessa on kolme osastoa ja neljä yksikköä. Osastot ovat kielenhuolto-osasto, ruotsin kielen osasto ja sanakirjaosasto. Yksiköt ovat kirjasto- ja aineistoyksikkö, hallintoyksikkö, kehittämisyksikkö ja tietohallintoyksikkö.

Kotimaisten kielten keskuksen organisaatio. Kuva: Kotus.
Palaa otsikoihin

Johtaja

Johtaja johtaa, valvoo ja kehittää Kotuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta opetus- ja kulttuuriministeriölle. Johtajan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kotuksen johtajana toimii professori Ulla-Maija Forsberg.

Palaa otsikoihin

Kielenhuolto-osasto

Kielenhuolto-osastossa annetaan suosituksia ja ohjeita suomen kielen käytöstä ja tehdään kielenhuoltoon liittyviä julkaisuja. Kielenhuollon kohteena ovat yleiskielen lisäksi virkakieli, EU-kieli ja nimistö.

Kielen- ja nimistönhuollon ohjeita julkaistaan Kotuksen verkkopalvelussa. Henkilökohtaista neuvontaa annetaan puhelimitse ja virka- ja EU-kielen kysymyksissä myös sähköpostitse. Osastossa toimitetaan kielenhuollon tiedotuslehteä Kielikelloa ja järjestetään maksullista kielenkäytön koulutusta. Lisäksi osasto koordinoi saamen kielten, romanikielen ja viittomakielten lautakuntien toimintaa.

Työntekijöitä osastossa on noin kaksikymmentä. Osaston johtaja on erityisasiantuntija, filosofian tohtori Salli Kankaanpää.

Palaa otsikoihin

Ruotsin kielen osasto

Ruotsin kielen osastolla on kolme päätehtävää: kielenhuolto, nimistönhuolto ja -tutkimus sekä sanakirjatyö. Kielenhuoltotyö suunnataan erityisesti viranomaiskieleen ja tiedotusvälineiden kieleen, mutta ajoittain voimavaroja suunnataan myös kysymyksiin, jotka liittyvät ruotsiin oppimisen kielenä ja koulukielenä.

Kielineuvontaa annetaan puhelimitse ja sähköpostitse.

Sanastotyön tuloksia esitellään ennen kaikkea sanakirjassa Ordbok över Finlands svenska folkmål, joka kuvaa Suomen ruotsalaismurteita.  Osaston tuottamia ovat myös sanakirjat Finlandssvensk ordbok ja Stora finsk-svenska ordboken. Osaston yhteinen julkaisukanava on aikakauslehti Språkbruk.

Osastossa on yksitoista työntekijää. Osastonjohtajana työskentelee erityisasiantuntija, filosofian tohtori Charlotta af Hällström-Reijonen.

Palaa otsikoihin

Sanakirjaosasto

Sanakirjaosastossa laaditaan laajoja suomen kieltä kuvaavia sanakirjoja. Kuvauksen kohteena on yleiskielen lisäksi muitakin kielimuotoja, kuten murteita ja vanhaa kirjasuomea. Osaston päätuotteet ovat Kielitoimiston sanakirja, Suomen murteiden sanakirja ja Vanhan kirjasuomen sanakirja. Erillisrahoituksella tuotetaan myös suomi–somali-sanakirjaa.

Osastossa on noin kaksikymmentäviisi työntekijää. Osaston johtaja on erityisasiantuntija, filosofian maisteri Klaas Ruppel.

Palaa otsikoihin

Kirjasto- ja aineistoyksikkö

Kirjasto- ja aineistoyksikkö ylläpitää keskuksen kirjastoa sekä ylläpitää ja kehittää keskuksen kieliaineistokokoelmia ja sähköisiä aineistopalveluja. Se toimii yhteistyössä muiden aineistotyötä tekevien organisaatioiden kanssa. Yksikkö tarjoaa arkistoihin liittyvää asiakaspalvelua ja valmistelee aineistoasioita koskevia lausuntoja.

Yksikössä on kahdeksan työntekijää. Yksikön johtaja on erityisasiantuntija, filosofian maisteri, informaatikko Anna-Liisa Kristiansson.

Palaa otsikoihin

Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö hoitaa keskuksen henkilöstö- ja taloushallinnon.

Yksikössä on neljä työntekijää. Yksikön johtaja on hallintopäällikkö, kauppatieteiden maisteri Toni Nykänen.

Palaa otsikoihin

Kehittämisyksikkö

Kehittämisyksikkö toimii keskuksen johtajan tukena asioiden valmistelussa ja suunnittelussa. Se vastaa tiedottamisesta ja verkkopalvelusta, kustantamis- ja julkaisuasioista.

Yksikössä on viisi työntekijää. Yksikön johtaja on suunnittelupäällikkö, filosofian tohtori Lotta Jalava.

Palaa otsikoihin

Tietohallintoyksikkö

Tietohallintoyksikkö vastaa keskuksen tieto- ja viestintäteknisistä palveluista sekä tarjoaa asiantuntijapalvelua ydintoiminnoille.

Yksikössä on kuusi työntekijää. Yksikön johtaja on tietohallintopäällikkö, filosofian maisteri Tarmo Rahikainen.

Palaa otsikoihin