Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

 

Osastot ja yksiköt


Kotuksessa on kolme osastoa ja neljä yksikköä. Osastot ovat kielenhuolto-osasto, ruotsin kielen osasto ja sanakirjaosasto. Yksiköt ovat kirjasto- ja aineistoyksikkö, hallintoyksikkö, kehittämisyksikkö ja tietohallintoyksikkö.

Kotimaisten kielten keskuksen organisaatio. Kuva: Kotus.
Palaa otsikoihin

Johtaja

Johtaja johtaa, valvoo ja kehittää Kotuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta opetus- ja kulttuuriministeriölle. Johtajan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kotuksen johtaja on toiminut 1. elokuuta 2016 alkaen professori Ulla-Maija Forsberg. Vuosina 1998–2016 Kotuksen johtajana toimi professori Pirkko Nuolijärvi.

Palaa otsikoihin

Kielenhuolto-osasto

Kielenhuolto-osastossa annetaan suosituksia ja ohjeita suomen kielen käytöstä ja tehdään kielenhuoltoon liittyviä julkaisuja. Kielenhuollon kohteena ovat yleiskielen lisäksi virkakieli, EU-kieli ja nimistö.

Kielen- ja nimistönhuollon ohjeita julkaistaan Kotuksen verkkopalvelussa. Henkilökohtaista neuvontaa annetaan puhelimitse ja virka- ja EU-kielen kysymyksissä myös sähköpostitse. Osastossa toimitetaan kielenhuollon tiedotuslehteä Kielikelloa ja järjestetään maksullista kielenkäytön koulutusta. Lisäksi osasto koordinoi saamen kielten, romanikielen ja viittomakielten lautakuntien toimintaa.

Työntekijöitä osastossa on vähän alle kaksikymmentä. Osaston johtaja on erityisasiantuntija, filosofian tohtori Salli Kankaanpää.

Palaa otsikoihin

Ruotsin kielen osasto

Ruotsin kielen osastolla on kolme päätehtävää: kielenhuolto, nimistönhuolto ja -tutkimus sekä sanakirjatyö. Kielenhuoltotyö suunnataan erityisesti viranomaiskieleen ja tiedotusvälineiden kieleen, mutta ajoittain voimavaroja suunnataan myös kysymyksiin, jotka liittyvät ruotsiin oppimisen kielenä ja koulukielenä.

Kielineuvontaa annetaan puhelimitse ja sähköpostitse sekä Kotuksen verkkosivuilla.

Sanastotyön tuloksia esitellään ennen kaikkea sanakirjassa Ordbok över Finlands svenska folkmål, joka kuvaa Suomen ruotsalaismurteita.  Osaston tuottamia ovat myös sanakirjat Finlandssvensk ordbok ja Stora finsk-svenska ordboken. Osaston yhteinen julkaisukanava on aikakauslehti Språkbruk.

Osastossa on yksitoista työntekijää. Osastonjohtajana työskentelee erityisasiantuntija, filosofian tohtori Nina Martola.

Palaa otsikoihin

Sanakirjaosasto

Sanakirjaosastossa laaditaan laajoja suomen kieltä kuvaavia sanakirjoja. Kuvauksen kohteena on yleiskielen lisäksi muitakin kielimuotoja, kuten murteita ja vanhaa kirjasuomea. Osaston päätuotteet ovat Kielitoimiston sanakirja, Suomen murteiden sanakirja ja Vanhan kirjasuomen sanakirja. Erillisrahoituksella tuotetaan myös suomi–somali-sanakirjaa.

Osastossa on noin kaksikymmentä työntekijää. Osaston johtaja on erityisasiantuntija, filosofian maisteri Klaas Ruppel.

Palaa otsikoihin

Kirjasto- ja aineistoyksikkö

Kirjasto- ja aineistoyksikkö ylläpitää keskuksen kirjastoa sekä ylläpitää ja kehittää keskuksen kieliaineistokokoelmia ja sähköisiä aineistopalveluja. Se toimii yhteistyössä muiden aineistotyötä tekevien organisaatioiden kanssa. Yksikkö tarjoaa arkistoihin liittyvää asiakaspalvelua ja valmistelee aineistoasioita koskevia lausuntoja.

Yksikössä on kahdeksan työntekijää. Yksikön johtaja on erityisasiantuntija, humanististen tieteiden kandidaatti Elisa Stenvall.

Palaa otsikoihin

Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö hoitaa keskuksen henkilöstö- ja taloushallinnon.

Yksikössä on viisi työntekijää. Yksikön johtaja on hallintopäällikkö, kauppatieteiden maisteri Toni Nykänen.

Palaa otsikoihin

Kehittämisyksikkö

Kehittämisyksikkö toimii keskuksen johtajan tukena asioiden valmistelussa ja suunnittelussa. Se vastaa tiedottamisesta ja verkkopalvelusta, kustantamis- ja julkaisuasioista.

Yksikössä on neljä työntekijää. Yksikön johtaja on suunnittelupäällikkö, filosofian maisteri Ritva Paananen.

Palaa otsikoihin

Tietohallintoyksikkö

Tietohallintoyksikkö vastaa keskuksen tieto- ja viestintäteknisistä palveluista sekä tarjoaa asiantuntijapalvelua ydintoiminnoille.

Yksikössä on kahdeksan työntekijää. Yksikön johtaja on tietohallintopäällikkö, filosofian maisteri Tarmo Rahikainen.

Palaa otsikoihin


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången