Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Neuvottelukunta

Kotimaisten kielten keskuksella on viraston toimintaa tukeva neuvottelukunta. Se käsittelee toiminnan kehittämistä ja suuntaamista, tekee niitä koskevia aloitteita ja edistää keskuksen yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.3.2016–28.2.2019

  • puheenjohtaja professori Pirjo Hiidenmaa, Helsingin yliopisto

  • toimittaja Maria Gestrin-Hagner, Hufvudstadsbladet

  • erityisasiantuntija Anna Maria Gustafsson, Kotuksen henkilökunnan edustaja

  • yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen toimintayksikön johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus

  • lehtori Jaakko Sarmola, Äidinkielen opettajain liitto

  • ma. professori Minna Suni, Jyväskylän yliopisto

  • kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, oikeusministeriö, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

  • johtaja Dag Wallgren, Svenska litteratursällskapet i Finland

  • tilaaja Ari Ylä-Anttila, Yleisradio

  • viestintäjohtaja Mikko Mattinen, Verohallinto