Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Lausunnot ja kannanotot


Kotimaisten kielten keskus antaa lausuntoja ja kannanottoja erilaisista hallinnollista asioista. Tietoja niistä on koottu tälle sivulle. Asiakirjat avautuvat linkeistä pdf-muotoisina.

Palaa otsikoihin

2018

Lausunto kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta (31.8.2018)

Kotuksen lausunto eduskunnalle laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain muuttamisesta (23.8.2018)

Lausunto maistraateista ja Väestörekisterikeskuksesta muodostettavan viraston nimiehdotuksista (9.3.2018)

Palaa otsikoihin

2017

Lausunto uuden viraston suomen- ja ruotsinkielisestä nimestä maa- ja metsätalousministeriölle (22.8.2017)

Lausunto nimilain uudistamista koskevasta mietinnöstä (15.6.2017)

Lausunto esitykseen ylioppilastutkinnon kehittämiseksi (15.6.2017)

Lausunto valinnanvapauslaista (28.3.2017)

Palaa otsikoihin

2016

Kotuksen lausunto sotelaeista (15.11.2016)
Kotuksen lausunto toisen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelua varten (4.2.2016)

Palaa otsikoihin

2015

Lausunto tulevien itsehallinnollisten alueiden nimistä (19.11.2015)

Lausunto säädösvalmistelun kuulemisohjeista (16.11.2015)

Palaa otsikoihin

2014

Lausunto esitykseksi viittomakielilaiksi (23.10.2014)
Lausunto Suomen liittymisestä CLARIN-ERICiin (27.5.2014)
Lausunto Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta (12.2.2014)

Palaa otsikoihin

2013

Lausunto Tiedon saatavuus -työrymän raportista Open acces -periaatteet (5.12.2013)
Lausunto oikeusministeriölle Arviomuistio viittomakielilain tarpeesta -muistiosta ja siinä esitetyistä vaihtoehdoista (27.2.2013)
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksestä maa- ja metsätalousministeriön ja sisäasiainministeriön nimien muuttamiseksi (15.2.2013)

Palaa otsikoihin

2012

Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus – ehdotus kokonaisuudistukseksi (14.11.2012)
Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Kilpailuviraston, Kuluttajaviraston ja Kuluttajatutkimuslaitoksen mahdollisesta yhdistämisestä (25.4.2012)
Lausunto Ylen uutislähetysten nimistä (10.4.2012)

Palaa otsikoihin

2011

Lausunto lainvalmisteluprosessin ideaalimallista (31.10.2011)
Kotuksen lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksen ja -rakenteen selvityksestä (7.4.2011)
Kotuksen lausunto Tieto käyttöön – Tiekartta tutkimuksen sähköisten aineistojen hyödyntämiseksi -loppuraportista (25.3.2011)

Palaa otsikoihin

2007

Lausunto tutkimusinfrastruktuuri-työryhmän muistiosta (21.9.2007)

Palaa otsikoihin

2005

Lausunto opetusministeriön tutkijanuratyöryhmän väliraportistatutkijanurasta (15.9.2005)

Palaa otsikoihin

2004

Alueellistamisselvitys opetusministeriölle (30.8.2004)
Kotuksen kommentit Suomen Akatemiaa koskevasta kansainvälisestä arvioinnista (15.6.2004)

Palaa otsikoihin

2003

Lausunto kielten käyttöalaa koskevasta kielipolitiikasta (1.9.2003)

Palaa otsikoihin

2002

Lausunto saamelaislaista (30.4.2002)

Palaa otsikoihin

2001

Lausunto kielilaista (14.12.2001)
Lausunto hallintolaista (10.12.2001)

Palaa otsikoihin