Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Töissä Kotuksessa: Heikki Hurtta

Toimin Kotimaisten kielten keskuksessa Suomen murteiden sanakirjan toisena päätoimittajana. Koulutukseltani olen filosofian tohtori, väitellyt suomen murteista.

Suomen murteiden sanakirja on laajaan arkistoainekseen perustuva hanke, jossa tieteellisesti kuvataan perinteisten murteidemme sanasto. Sanakirja ei enää ilmesty painettuna, vaan sen ilmestyminen on vuonna 2012 siirtynyt verkkoon. Tätä kautta sanakirja on kaikkien verkon käyttäjien maksutta tavoitettavissa.

Päätoimittajana tarkistan ja muokkaan sanakirjan käsikirjoitusta erityisesti murteen ja kielimaantieteen kannalta. Sanakirjan toinen päätoimittaja taas vastaa merkitysten esittämisestä sanakirjassa.

Kyseessä on ainutlaatuinen hanke varsinkin siinä mielessä, että tällainen sanakirja laaditaan vain kerran. Siten koko toimituksen voi katsoa olevan maailman parhaita asiantuntijoita alallaan. Tällaisessa työssä en myöskään mielelläni puhuisi urakehityksestä perinteisessä mielessä: urakehitystä meillä on se, kun työn sisällöstä oppii yhä enemmän ja kun toimenkuva sitä mukaa muokkautuu ja toivottavasti myös monipuolistuu.

Sanakirjatyö on jatkuvaa ongelmanratkaisua. Vaihtelua perustyön lomaan tuovat erilaiset aiheeseen liittyvät asiantuntijatehtävät (yleistajuisten artikkelien laatiminen, sanakirjan esittely erilaisille yleisöille), esiintyminen viestimissä ja myös hallintotehtävät.

Sanakirjan toimittajien määrä on vuosien mittaan vaihdellut: tällä haavaa toimitus käsittää kymmenisen henkeä. Sanakirjan toimitustyö on yhdistelmä yksinäistä puurtamista ja ryhmätyötä. Onneksi toimituksen henki on hyvä, joten kenenkään ei tarvitse juuttua esiin tuleviin ongelmiin, vaan ne voidaan ratkaista hyvässä yhteistyössä.

HEIKKI HURTTA
erityisasiantuntija, Kotimaisten kielten keskus


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången