Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Kotus työpaikkana

Kotimaisten kielten keskus eli Kotus on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kielen asiantuntija- ja palvelulaitos. Kotus laatii sanakirjoja ja toimii kielenhuollon asiantuntijana sekä ylläpitää ja kehittää kieliaineistoja.

Kotuksen palveluksessa on noin 80 henkilöä. Kotus sijaitsee Helsingin Hakaniemessä.

Tyypillisesti kotuslainen toimii erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Hän voi olla sanakirjantoimittaja, kielenhuoltaja tai kieliaineistojen asiantuntija. Kotuksessa työskentelee myös kirjasto- ja arkistohenkilöstöä sekä IT-alan ja hallinnon ammattilaisia.

Kotuksessa työskentelevillä on yleensä suomen tai ruotsin kielen akateeminen tutkinto. Hallinnossa ja tietohallinnossa työskentelevillä on oman alansa koulutus. Suurin osa työntekijöistä on vakinaisessa virka- tai työsuhteessa.

 


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången