Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Arvot, tavoitteet ja toiminnot

Kotimaisten kielten keskuksen toiminnan lähtökohtana on kielen merkittävyys yksilön elämässä ja yhteiskunnassa. Kotus tarkastelee kieltä tutkimuksellisesta näkökulmasta ja toteuttaa tältä pohjalta yhteiskunnallista palvelutehtäväänsä.

Kotus toimii pitkäjänteisesti ja vastuullisesti, aloitteellisesti ja yhteistyöhakuisesti. Se on tärkeä vaikuttaja yhteiskunnan kielipoliittisissa ratkaisuissa, toimii aktiivisesti asiantuntijana alaansa liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa avoimesti tietoa toiminnastaan.

Tavoitteet

Suomen kieli ja Suomessa käytettävä ruotsi ovat elinvoimaisia, ja niitä käytetään yhteiskunnan kaikilla aloilla. Julkinen viestintä näillä kielillä on asiallista, selkeää ja ymmärrettävää.

Toimillaan Kotimaisten kielten keskus edistää osaltaan kotimaisten kielten asemaa ja käyttöä. Samalla se siirtää kieliperintöä tuleville sukupolville. Kotuksen asiantuntemus, julkaisut ja palvelut ovat kieliyhteisön ja yhteiskunnan laajasti tuntemia ja hyödyntämiä.

Toiminnot

Kotimaisten kielten keskuksen toiminnot ovat suomen ja ruotsin kielenhuolto ja sanakirjatyö sekä näihin liittyvä tutkimus. Lisäksi toiminnan alueita ovat kielipoliittinen asiantuntijatyö sekä kieliaineistojen kehittäminen ja ylläpitäminen.

Suomen ja ruotsin kielenhuollon johtavana auktoriteettina Kotus huolehtii siitä, että kielenkäyttäjien helposti saatavilla on asiantuntevaa yleistajuista kielitietoa sekä ajantasaisia kielenhuollon ohjeita ja palveluja.  Kotus muun muassa julkaisee Kielikello- ja Språkbruk-lehtiä. Kielen- ja nimistönhuollon ohjeita ja suosituksia julkaistaan Kotuksen verkkosivuilla.

Kotus julkaisee laadukkaita nykykieltä kuvaavia sanakirjoja sekä tuottaa suomen ja ruotsin murteiden ja vanhan kirjasuomen sanakirjoja, jotka jul­kaistaan pääasiassa sähköisesti verkkosanakirjoina. Verkossa ovat kokonaan nykykieltä kuvaava Kielitoimiston sanakirja ja Karjalan kielen sanakirja. Verkossa on myös osia Suomen murteiden sanakirjasta, Suomen ruotsalaismurteiden sanakirjasta (Ordbok över Finlands svenska folkmål) sekä Vanhan kirjasuomen sanakirjasta.

Kotuksen tehtävänä on lisäksi koordinoida saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen kielenhuoltoa.

Kotuksen kieliaineistot muodostavat kansallisesti merkittävän tutkimusinfrastruktuurin. Niitä tarjotaan mahdollisimman laajasti ja vapaasti käytettäväksi verkossa.