Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Tietosuojaseloste: Kurssirekisteri

Tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR)

15.5.2018

Rekisterin nimi

Kurssirekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Kotimaisten kielten keskus

Osoite: Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki

Muut yhteystiedot: kirjaamo[ät]kotus.fi, puhelinvaihde 029 533 200

Rekisterinpitäjän edustaja

Nimi: Annastiina Viertiö

Yhteystiedot: annastiina.viertio[ät]kotus.fi, 0295 333 303

Tietosuojavastaava: Jyrki Tuohela, Opetushallitus

  • tietosuojaa koskevat yleiset asiat

Yhteystiedot: tietosuoja[ät]oph.fi, 0295 338 534

Kotuksen tietosuojayhteyshenkilö: Elisa Stenvall

  • Kotuksen tietosuojaa koskevat asiat

Yhteystiedot: elisa.stenvall[ät]kotus.fi, 0295 333 290

Rekisterin ja sen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on auttaa asiakassuhteiden hoitamisessa, koulutusten järjestämisessä ja koulutustoiminnan kehittämisessä. Sen kautta tehdään myös laskutuspyyntöjä ja tilastoidaan koulutuksia. Asiakas ilmoittaa tiedot ilmoittautumisen, tarjouspyynnön tai koulutustiedustelun yhteydessä.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot

Asiakkaan nimi, yhteystiedot, laskutusyhteystiedot (yksityishenkilöiltä syntymäaika)

Keille henkilötietoja luovutetaan. Tietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämisen kriteerit

Tietoja säilytetään kymmenen vuotta.

Kuvaus teknisistä ja hallinnollisista suojatoimista

Rekisterin tietojen suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, laitteiden tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin.

Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien perusteella ja pääsy järjestelmään perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin. Tietoja käsittelevillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet (pääsy henkilötietoihin, tietojen oikaisuun, tietojen poistamiseen)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Rekisteröity voi tehdä tarkastuspyynnön rekisterinpitäjän edustajalle.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvat maksut.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.